DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag har gett dig Min Kärlek som Gåva

Mars 1992

(Satan kunde lätt ha dödat mig i morse. Medan jag dammtorkade en glashylla med ikoner och religiösa föremål, föll den ner, och slog också sönder den undre hyllan. Jag såg stora, spetsiga bitar falla omkring mig, ända ut i hallen. När glasregnet hade upphört stod jag tyst och väntade på att få se var blodet skulle sippra fram. Men jag hade inte skadat mig, inte en skråma hade jag fått. Normalt sett skulle jag ha blivit uppskuren från magen ända ner till fötterna.)

(Senare)

Min Vassula, låt Mig leda dig steg för steg; förbli liten, Min blomma, och luta dig mot din Frälsare;

Jag älskar dig, barn; Satan gör desperata försök att bära hand på dig och lemlästa dig; 1 han använder inte bara människor för att samla falska anklagelser mot dig, i sin vrede vill han också använda naturlagarna för att vända dem mot dig; men Jag är din Trofaste Väktare och ditt Skydd, så frukta inte, Mina Ögon vilar på dig oupphörligt; göm dig alltid i Mitt Heliga Hjärta; kom, vi skall fortsätta att söka upp själar för deras frälsning;

Jag skall leda dig, Min älskade, överallt på jorden och där Jag går fram skall Jag lämna ett spår av de ljuvaste dofter efter Mig; Jag vill sprida Min myrradoft från själ till själ och erövra deras hjärtan; gläd din Frälsare, blomma, och tillåt Mig att använda dig i fortsättningen; Jag skall inte knäcka dig och inte heller skall Jag ta din frihet ur händerna på dig; låt ditt hjärta förbli Min Kärleks fånge, utan att tröttna på Mig; Jag är din Älskade Följeslagare som har gett dig en Skatt:

Jag har gett dig
Min Kärlek som Gåva;

Jag skall ge dig Min Styrka och Mitt Tålamod; blomma, Min Ande vilar över dig för att leda dig och påminna dig om Min Undervisning, så var generös och offra din tid för att få denna jord att spira; ha alltid vördnad för Mig; är Jag inte din enda Kärlek? är Jag inte Kungars Kung? arbeta hårt tillsammans med Mig, för tvärt emot vad du tror, är de flesta av dina ansträngningar inte förgäves; Min Kraft ger dem en Gudomlighet så att de uppnår sitt syfte; om Frestaren viskar i ditt öra och säger att dina ord är overksamma, så säger Jag dig, Mitt barn, lyssna inte på honom;

Jag skall fortsätta att utgjuta Mitt Hjärta över er alla och utan att tröttna stiga ned från Himmelen för att mätta de hungriga och tillfredsställa varje smak; Jag skall fortsätta att visa upp Mitt Heliga Hjärta och bevisa Min Ömhet mot var och en; den som äter Mig och dricker Mig skall förvandlas och leva ett

sant Liv i Mig, er Gud;

den som vänder sig till Mig skall bli räddad; bara genom en enda blick på Mig skall Jag förvandla er;

– dotter, förbli obemärkt och ett ingenting; fortsätt att vara dold av din hjälplöshet, av din bräcklighet, så att Min Frikostighet och Min Makt kan spridas ännu mer nu; sådden är inte avslutad och hela världen skall snart genljuda av Min Röst; dotter, du är mycket dyrbar för Mig och Jag älskar dig ända till tårar; Jag älskar er alla ända till tårar, och från Himmelen bär Mina Läppar, fuktade med Nåd, Mitt Fridsbudskap till er alla; från all Evighet har Jag älskat er och välsignat er; och från vaggan har Jag vakat över er och försvarat er;

Jag vet hur bedrövelse omslutit er och gjort er totalt blinda; sök Mig så skall Jag ge er Ljus; Jag skall ge er Liv igen och låta er själ längta efter allt som är Heligt; fortsätt därför, dotter, att söka Min Helighet och Min Fullkomlighet; välsigna Mig och prisa Mig; så ditt utsäde när Jag sår, så rikligt och överallt dit Jag leder dig; snart skall du gå över denna tidsålders tröskel och in i en Evig Frid; uthärda under tiden allt som Jag uthärdar, ensam är du inte, håll ut, Mitt barn, och kom ihåg Vem som är nära dig och välsignar dig;

Kärleken älskar dig;


1 Jag förstod detta på ett andligt sätt.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message