DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Långfredag

17 april 1987

(Vid slutet av den Heliga mässan på långfredagen brukar prästen dela ut blommorna som täckte Jesu grav. Han gav stora knippor till folk. Jag fick bara tre blommor i min hand; Jag tog det som ett tecken från Gud, som en påminnelse om de svårigheter jag hade att förstå Den Heliga Treenigheten.

Två dagar gick då jag inte skrev, vilket jag saknade förfärligt, eftersom jag skriver som i meditation och har kontakt med Gud och känner Honom mycket starkt.)

Min Gud, det är länge sedan!

hur länge;

Två dagar!

två dagar, Vassula? och Jag som väntade i åratal på dig, vad skall Jag då säga?

Jag saknar ord, Jesus; jag är ledsen över att ha sårat Dig. Förlåt mig.

kom, Jag förlåter dig; allt Jag önskar av Mina älskade själar är att de skall låta Mig hålla fast deras hjärtan, om så bara för några minuter, och låta Mig fylla dem med Min överflödande Kärlek;

(Jesus sade detta med sådan ömhet och kärlek. Varje gång Gud kommer till mig för att ge mig ett viktigt längre budskap, så blir jag angripen av djävulen eller hans anhängare. Jag känner honom inte fysiskt, och det enda sätt han tillåts uppenbara sig på i denna vägledning är skriftligt, genom att förolämpa mig och förbanna mig.1 Eftersom Gud har lärt mig skillnaden och att känna igen hans ord, så brukar jag hindra honom från att ens skriva färdigt ordet, vilket gör honom rasande. Om jag inte märker det så hindrar Gud min hand så att jag inte kan skriva. De där anfallen är alltid starkare just när jag ska skriva ner Guds viktiga budskap. Nu kan jag mönstret ... så jag ger inte upp även om det känns hopplöst ibland.)


1 På sätt och vis är det ett gott tecken, för han visar att han finns, och att denna uppenbarelse minst sagt förargar honom.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message