DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

De lyssnar inte till Våra Två Hjärtan
Kärleken har inga gränser
Den andra Eva
Gråt över dina Bröder och Systrar

31 januari 1992

Så hög som himmelen är över jorden,
så väldig är Din kärlek för dem som fruktar Dig 1

kom till Mig och ta emot allt som är av Mig; ta emot Kärleken; Jag är Kärlek, ändå lider Jag av ensamhet då Mina Egna avvisar Mig;

Mina barn har övergett Rättfärdighetens stigar, Vishetens Källa; de lyssnar inte till Våra Två Hjärtan; men det har blivit sagt att Upprorsmannen, det vill säga Upprorets ande, som ”skall upphäva sitt tal mot den Högste och föröda den Högstes Heliga” 2 kommer att utmana Min Makt; denna Upprorets ande ”överväger att förändra heliga tider och Min Lag”, 3 se dig bara omkring så kommer du att förstå;

Rationalism och Modernism är Min Kyrkas främsta fiende, ty båda dessa leder till ateism; båda dessa vill uppsluka hela jorden, men, Min dotter, Jag skall utandas Min Eld över dessa avfällingar så att de, när fjällen väl fallit från deras ögon, kan se vilken stor oreda de har åstadkommit och vilket förtryck de utövat mot Våra Två Hjärtan; Jag skall passera genom er alla;

omvänd er!
ty Himmelriket är nära;

– kom, skriv Mitt nästa Budskap till alla som kommer att samlas i Nice för att höra Mitt Ord;

(Frankrike.)

frid vare med er; Min Återkomst är nära förestående och Mitt Ansikte skall uppenbaras från Himmelen och vändas mot all världens gudlöshet; så var beredda; var och en som visat sig vara falsk kommer att se vilka dödliga sår han har tillfogat sin själ; Jag skall komma till er i Härlighet och Glans; Sanningens Ande skall uppenbaras i er för att rena er själ; ni skall få se Mig ansikte mot ansikte4 och ni skall se er själva helt och fullt så som ni är kända;

kom därför till Mig som ni är nu, vänta inte på att bli helgon, kom och förstå vad Jag söker mest hos er; Jag älskar er med evig Kärlek, Jag gav Mitt Liv för er och tog era missgärningar på Mig, Jag försonade er med Fadern och Jag tillät de händer som Jag Själv hade format:

- att korsfästa Mig -

så vad mer kunde Jag ha gjort för er? – om ni säger att ni älskar Mig, ta då Mitt Kors och följ Mig och se inte med bestörtning på andra små kors som Jag placerar på er väg; kärleken känner inga gränser; kärleken uthärdar tålmodigt vad som än kommer; kärleken hyser inte agg men gläds med Sanningen och över allt vad Sanningen ger; kärleken glömmer elakt förtal; sök därför kärleken, välsigna era fiender;

Jag vill att ni skall vara heliga, men, Mina älskade, ni är fortfarande mycket långt ifrån fullkomligheten, för kärleken till pengar ligger djupt rotad i detta släkte; kära barn, vill ni verkligen följa Mig? besluta er då för att följa Mina Fotspår, som ännu är indränkta i Mitt Blod; frukta inte, Mina Fotspår kommer att leda er till Mig i er Abbas Armar; De skall leda er till Honom som först tog er i sin famn; ha förtröstan och lita på Vår frälsande Kärlek; Jag säger er:

till sist skall Våra Två Hjärtan segra

ta Min Hand, dotter, frukta inte, Jag skall ta hand om dig; Jag Är är med dig;

(Senare)

O Abba, om Skriften säger:

”En ständig möda har skapats åt alla människor,
ett tungt ok har lagts på Adams söner
alltifrån den dag de lämnar moderlivet
till den dag de återvänder till allas moder."5

Min Herre, Du har också sagt i ett av Dina Budskap angående Vår Himmelska Moder, att Hon är den andra Eva, som alltså tar Evas plats, och jag finner om igen att Skriften bekräftar detta, att Vår Saliga Moder Maria är hela mänsklighetens Moder.

dotter, du har lånat ditt öra till Visheten och Mitt Eget Hjärta gläder sig och Min Själ fröjdar sig när den Kunskap Jag gett dig kommer från dina läppar; förbli ett ingenting och låt Visheten undervisa dig; bli kvar i Min ynnest och frukta inte för de glupska vargarna; var inte rädd för dem, Mitt barn;6

O Abba,
Du är skakad av allt fruktansvärt
som Du ser hos oss, Dina barn;
gudlöshet, hat, satanism, aborter,
makthunger till och med i Kyrkan, orättvisa etc.
och ändå kom Du till mig, en bild av gudlösheten,
för att rädda mig från fördärvet;

Din Barmhärtighet,
som är en ström av välsignelser, kom över mig.
Du erbjöd mig Din Vänskap
och blev min Helige Följeslagare och min Vän.

Inför Sanningen och Ditt Förbund lät Du mig stå.
Vad det är bittert att känna sorgen i Ditt Hjärta,
när Du andas Ditt Lidande i mig 
under suckar av sorg.

Jag är djupt bedrövad, dotter; men gråt inte över Mig, gråt över dina bröder och systrar, ty synden uppslukar dem som cancer; spara din tårar för dem, dotter; Vassula, dina sår är ingenting i jämförelse med Mina Sår; be för dem innan Mitt Finger vidrör jorden och smälter den; Jag vet att du är ömtålig och svag men har Jag någonsin övergett dig?

profetera och uppenbara Mitt Hjärta för alla folk och länder;


4 Det betyder: ande mot Ande.
6 Något som får stanna mellan Gud och mig.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message