DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Enhet

27 januari 1992

frid vare med dig, lilla barn;

denna nåd har givits dig för att Jag, genom dig, skall öppna de blindas ögon och de dövas öron; Jag skall fortsätta att uppenbara Mig genom dig, på detta sätt; du är ett mycket ofullkomligt redskap, men Mitt Medlidande ser dina ansträngningar i din ofullkomlighet, och Min Vrede ger vika för Min Ömhet; tvivla aldrig på Min Kärlek; Jag vill ha svaghet, så att Jag kan göra allt;

det är Jag, Jesus
som skall ge er1
föreskrifterna för Enheten;

stunden har kommit då Min Kropp skall förhärligas; människorna skall snart få veta på vilket sätt Jag önskar att de skall enas, Min Väg kommer inte att vara deras väg ....

nu har Jag avslöjat Mina önskningar för dem, Jag har uppenbarat Mitt Hjärta för dem; med Min Kraft skall Jag ena datumet för Påskens firande, det kommer inte att tvingas på er, Jag skall finna ett sätt genom Fred; ja, med ofantlig kraft skall Jag överraska er; idag har Jag sagt dem vilken väg de skall ta, och i morgon skall Jag leda dem dit Jag önskar;


1 Till mänskligheten.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message