DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

En Bön: Jahve besökte mig

16 januari 1992

O Herre, mina ord räcker inte till för att prisa Dig, ändå vill jag tala med Dig ...

Jag skall hjälpa dig, skriv:

Jahve besökte mig som en vindfläkt,
Hans Ande lyfte mig och visade mig Hans Ansikte,
Han uppenbarade för mig:
Ömhet, Kärlek och Gränslös Godhet,
sedan lät Han skurar av Välsignelser strömma ner över mig,

och erbjöd mig Manna i överflöd,
att dela med mina bröder;

Han vandrade med mig i glömskans land,
och ur djupen där de döda bor,
drog Han mig, från dem som har glömt Honom,
Han lyfte mig, och återställde min själs minne;

O Herre, Jahve, så tacksam jag är!
må Din Ljuvlighet, O Herre, komma över oss alla,
välsignad vare Jahve för alltid och i evighet; amen;

och nu, dotter, ligger nattens fasor bakom dig och framför dig Är Jag; Jag skall föra dig Hem i säkerhet, tillbaka dit där du hör hemma;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message