DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Budskap till fångarna i fängelset Muntin Lupa, Manila, Filippinerna

5 december 1991

(För fångarna i fängelset Muntin Lupa, Manila, Filippinerna.)

Vassula, frid, Mitt barn; säg till fångarna:

– visste ni inte? har ni inte hört hur Barmhärtigheten böjer sig hela vägen ner till mänskligheten? här är er Gud som böjer sig ända från sin Tron för att nå er;

– Jag har kommit till er –

för att berätta om den Stora Kärlek som Jag har till var och en av er;

Jag är er Gud som talar genom Mitt redskap för att ge er Mitt Budskap; Jag har kommit för att tala till ert hjärta och trösta er, Mina vänner; Jag säger er, världen är ingenting för Mig, så frukta inte för världen, kom till Mig och luta er mot Mig och Jag skall vara er herde och leda er till Mina eviga Vattenkällor; Jag skall hela era sår och förbinda dem; Mina Ögon lämnar er aldrig och Jag säger er, tillsammans med Mig kommer ert bord alltid att vara fullt; med Mig skall ni hålla måltid, Mina vänner; och när det tunga gisslet kommer över er, låt det inte göra er förvirrade, Mina älskade; varje gång det kommer över er, se på Mina Sår som har helat er och räddat er från Döden;

se på Mig, er Frälsare; se inte åt vänster eller åt höger; följ Mina Fotspår; ni skall känna igen dem på Blodspåren som de lämnar efter sig; följ dem, Mina älskade, och de skall leda er dit där Jag Är;

Jag välsignar var och en av er och lämnar Min Kärleks Suck på era pannor; Kärleken älskar er;

(Ett budskap till syster Theresa som tar hand om fångarna, och som har förvandlat fångarna till människor som är hängivna Gud.)

Jag har gett dem en Klippa och åh! ... vad Jag älskar denna Klippa; Jag, Herren, välsignar henne gång på gång, för hon har förvandlat en öken där huggormarna hade sina bon

till en fruktbar mark,
en lustgård, där Jag, Herren,
kan finna Min vila;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message