DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Rita Mitt tecken

9 april 1987

(Under tiden i Schweiz undrade jag var mitt hem en dag skulle vara. Vi gick fortfarande omkring och sökte, sökte från plats till plats.)

känn Min närvaro,

(Jag såg Jesus som pekade på Sitt Hjärta.)

ditt hem är här ... alldeles mitt i Mitt Hjärta; dotter, förhärliga Mig genom att dra själar till Mig;

(Min äldre syster hörde för första gången om detta Budskap. Hon läste de fem senaste kopiorna. Den verkan det fick var att ett familjegräl med vår kusin som varat i åtta år, tog slut. Nu är de vänner igen. Jag yttrade aldrig ett ord. Sen for hon till Rhodos där hon bor.

Första kvällen berättade hon det för sin man som blev mer chockad än hon. Den kvällen läste de den femte och sjätte anteckningsboken tillsammans. Så gick de till sängs, men han kunde inte somna. Han började be och bad Gud att förlåta hans synder. Sedan hände ett mirakel. Gud gav honom samma vision som jag haft! Den av en vacker trädgård och där “solen“ var alldeles rund och vaktades av miljoner änglar. Gud lät honom på samma sätt som jag få stiga in i detta runda ljus och när han kände Gud så nära sig, började han skaka och gråta. Han väckte min syster och berättade det för henne. Hon blev häpen. De kunde knappt vänta till morgonen för att berätta detta för mig. Första kvällen berättade hon det för sin man som blev mer chockad än hon. Den kvällen läste de den femte och sjätte anteckningsboken tillsammans. Så gick de till sängs, men han kunde inte somna. Han började be och bad Gud att förlåta hans synder. Sedan hände ett mirakel. Gud gav honom samma vision som jag haft! Den av en vacker trädgård och där “solen“ var alldeles rund och vaktades av miljoner änglar. Gud lät honom på samma sätt som jag få stiga in i detta runda ljus och när han kände Gud så nära sig, började han skaka och gråta. Han väckte min syster och berättade det för henne. Hon blev häpen. De kunde knappt vänta till morgonen för att berätta detta för mig.

– Nyligen köpte jag Enochs bok som jag länge önskat mig, och när jag öppnade den, föll sidan 102 upp som av sig själv, och vad läser jag? Enoch hade samma vision som jag hade; det strålande runda Ljuset som vaktades av tusentals änglar!1 Det var ett egendomligt sammanträffande, för den visionen hade jag i Bangladesh den 26 mars. Sedan, den 11 april 1987 när jag var i Paris och sökte efter en bok i ett bibliotek, stötte jag på en bok som hette “Metanoia“, och först fick jag syn på omslaget. Bilden på omslaget var exakt som i min, Enochs och min svågers vision. Det runda ljuset som vaktades av änglar. När min syster hade rest, skrev jag igen och lät Gud leda min hand. Då gav Gud min svåger Strato2 ett skrivet budskap.

Jag älskar Mina lamm; förena Mina lamm; vem som helst som läser Mitt Budskap kommer att äta Mitt Bröd; var och en som får ett tecken från Mig, kommer att bli de som Jag önskar upplysa med Min nåd; 3 rita Mitt tecken;

ichthis4

Vassula, börja sammanfatta vägledningen och skriv rent Mitt Budskap; Jag skall leda dig och upplysa dig; allt det som upprepas var för din undervisning; du behövde det;

Mitt Budskap skall kallas Frid och Kärlek;5

(Det är förfärligt, jag är för realistisk, för skeptisk. Jag kan inte hjälpa att jag återigen tvivlar på att detta verkligen händer. Hur kan det komma sig att de tror så helt och fullt, och jag så obeständigt? Jag, som mycket väl vet att jag inte själv bestämmaer över min hand och hur maktlös jag blir när Gud tar den i besittning, hur han kan kasta pennan ur min hand, och hur han kan röra pennan fastän jag bara nuddar den. Detta händer alltså mig. Han har gett mig så många bevis, och ändå, dessa vågor av tvivel, fortfarande! Det händer att jag tänker att jag kanske vilseleder alla människor! Det är så många som är ledda, jag kan inte räkna dem! och det är inte ens publicerat...)

älskade, Jag är Jahve; ge Mig dina svagheter och låt Min Styrka utplåna dem;

(Vilket tålamod Gud måste ha som står ut med mig ... jag tror att mina tvivel beror på mig själv, på att jag känner mig själv; jag jämför mig med dem som får närma sig Gud på ett övernaturligt sätt och har fått budskap av Honom. De var så goda och hängivna. Det är vad som slår mig. Det är som att jämföra dag och natt. Men jag erkänner åtminstone en positiv sak: att jag älskar Gud djupt, och ingen kan säga mig att det är fantasier eller som en präst sade mig, att djävulen till och med kan få in sådant i ens hjärna... om jag var svag och lyssnade till allt vad jag får höra, skulle jag ha brutit ihop. Idag sade en dam (som just hade börjat läsa Freud), att allt det här kan komma från mitt undermedvetna, och vara ett kärlekskomplex för Gud. Så att vi älskar Gud betyder, att vi är psykiskt sjuka? Men varken hennes eller Freuds teorier påverkar mig det minsta, eftersom Gud redan har varnat mig för sådana teorier, och också sagt mig att jag kommer att bli anklagad. Förresten tycker jag inte om Freud särskilt mycket, eftersom han var ateist, till och med Jung lämnade honom! För Freud tycks vi bara vara materiella!)

Mitt barn, människor har alltid dömt på mänskligt sätt; Jag är en Gud full av Barmhärtighet och Kärlek, men så lite förstådd;

Men Herre, du har valt en “som inte är något“, det är det som får mig att tvivla!

du är Min dotter också! Jag älskar även de mest eländiga bland er;

10 april 1987

kom ihåg att Min korsfästelse varade i timmar; Jag led många timmar, allt Mitt Blod blev utgjutet, Jag älskar dig; kom och trösta Mig genom att älska Mig;

(Jesus var bedrövad och längtade efter tröst. Han påminde mig ständigt om sin korsfästelse under dessa dagar och lät mig få visioner av den. Ibland kände jag Hans Närvaro så konkret att jag tyckte att jag kunde röra vid Honom fysiskt, jag kunde liksom känna luften röra sig när Han rörde sig!)


1 Långt senare, 1996, skickade en vän en bild av den heliga Hildegards vision, och det var densamma.
2 Övers. anm: Vassulas svåger.
3 Gud lät mig förstå att alla de som läser Hans budskap och.blir upplysta (åter känner en dragning till Gud), är ett tillräckligt starkt tecken på att det är Han som föder dem, och att budskapet är från Honom.
4 Övers. anm: “Ichthys” är det grekiska ordet för “fisk”. Begynnelsebokstäverna för ”Jesus Kristus, Guds Son, Frälsare” är på grekiska ICHTHYS.
5 Med tiden har Jesus låtit mig förstå att dessa budskap till Kyrkan också är avsedda för judar och muslimer!

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message