DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Cork, Irland

22 november 1991

(Irland - Cork)

Mina älskade barn, Jag ger er Min Frid; världen sjunker allt djupare i förfall, men Jag har inte glömt er; Jag kommer till er i er bedrövelse för att hjälpa var och en av er till ert Rum i Himmelen; ni är Mina och ni är alla mycket dyrbara för Mig;

Jag är världens Ljus,

så frukta inte, Jag ber er att be för dem som har förhärdat sitt hjärta och inte tror på Sanningen; upphör aldrig att be;

Jag, Herren, har vandrat genom dina städer, Irland, och fast ni för stunden inte känner till de Planer Jag har utstakat åt er, ber Jag er;

– bli kvar i Min Gudomliga Kärlek så skall ni känna styrka,
– bli kvar i Mitt Heliga Hjärta så skall ni blomstra,
– bli kvar i Min välvilja genom uthållighet och tro,
– bli kvar i Mig, så skall ni leva;

Jag, Herren, välsignar var och en av er och lämnar Min Kärleks Suck på er panna;

kom ihåg: Kärleken älskar er;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message