DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är inte en komplicerad Gud

18 november 1991

Jesus? Du den Helige?

Jag Är; Min lilla dotter, frid vare med dig; Jag, Herren, välsignar dig om och om igen;

evangelisera med kärlek för Kärleken; säg dem att Jag älskar var och en av dem på ett särskilt sätt; säg dem också att Jag inte är en komplicerad Gud; Jag är inte långt borta, Jag är närvarande i denna stund; berätta för dem hur Jag längtar efter deras kärlek; visa dem vad Herrens Hjärta är; säg dem att Herrens Hjärta inte är någonting annat än Kärlek och Barmhärtighet, och om Rättvisan kommer över er är det på grund av era synder och brott som är mycket allvarliga; hur många gånger har Jag inte överseende med allt ni gör som inte är Mig till behag, och hur många gånger har Jag inte hållit tillbaka Faderns Hand, så att den inte fallit på er!

Jesus är Mitt Namn och Jesus betyder Frälsare; Jag är hela mänsklighetens Frälsare;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message