DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Be med Mig

15 november 1991

Min Herre?

Jag är; kom till Mig när som helst; be med Mig, säg:

Du är min ende Gud,
mitt enda Hopp, min enda Kärlek,
Du är min Gud, oförliknelig,
så Ömsint och Varsam
mot de svaga och de eländiga,
låt inte Din Vredes Bägare rinna över oss;
åt de fångna bli fria innan Din Dag kommer, 
min Herre,
våra synder har varit många i Dina Ögon,
vårt uppror och vår likgiltighet ännu större,
men Ditt Hjärta klappar av Kärlek och Medlidande,
ge oss, O Nådefulle Fader,
en mäktig Vindpust av Din Ande
som upplivar oss alla till Din Ära;
amen;

Jag välsignar dig, Mitt barn;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message