DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Budskap till Irland

November 14, 1991

(Budskap till Irland.)

lyssna, Irland, skingra er inte mer, samla er, samla er alla till ett; kom till Mig i frid, och be tillsammans om fred;

töm era hjärtan på alla onda böjelser och lär er var fred finns, var kärlek finns, var helighet finns; be för dem vars händer dryper av blod, de vet inte vad de gör;

Jag har kommit för att ta de bästa ur flocken avsides och fråga dem om de är villiga att genomföra en nio dagars fasta; demonerna i detta land kommer att bli panikslagna; Jag vet att era brott är många och att bara en liten återstod har Mitt Sigill på sin panna;

Jag har vandrat genom dig, Irland, och Jag har häpnat över din laglöshet, men se! Stunden är inne; ditt land är uppstyckat med ett mätsnöre, såväl som ditt hjärta, Irland, Min dotter, till och med dina inälvor;1 bygg upp Mitt fallfärdiga Hus genom att samlas i fred utan att göra åtskillnad mellan er under Mitt Namn; var inte modfällda, trots att ni bara är en liten återstod som är Mig trogna, Jag skall ge er nytt vin med välsignelse som fuktar era läppar;

tappa inte modet; er Frälsare är på väg att Återvända; ni är Min Helgedoms byggstenar och på samma gång byggnadsarbetare i Mitt Hus; genom att samlas och återförenas kommer Huset att få en stomme, men om ni förblir splittrade och utspridda, hur skall Jag återuppbygga det som nu ligger i ruiner? Jag behöver er alla tillsammans för att skapa en enhet och bygga upp Mitt Hus på nytt; Jag behöver alla byggstenarna;

Mitt Rike på jorden är Min Kyrka och Eukaristin är Min Kyrkas Liv, denna Kyrka som Jag Själv har gett åt er;

– Jag lämnade er med en Kyrka, men knappt hade Jag lämnat er, knappt hade Jag vänt er ryggen för att gå till Fadern, innan ni gjorde Mitt Hus till en förödelse! ni jämnade det med marken! och Min Hjord irrar omkring åt höger och vänster ...

hur länge måste Jag dricka er splittrings Bägare? bedrövelsens och förödelsens bägare; ni har bjudit Den Helige, Honom som ni säger att ni älskar, en bägare så stor och så djup, fylld med bitterhet och sorg att Min gom är torrare än pergament, Mina Läppar är täckta med blåsor; den bägare som detta släkte bjuder Mig är lika bitter som gift;

Jag är inte ensam om att svälja Mina Tårar, er Heliga Moder delar Min sorg, eftersom Hennes Obefläckade Hjärta är förenat i kärlek med Mitt Heliga Hjärta, men snart skall Jag förnya er alla genom Min Eld;

be utan uppehåll, ty Stunden är nära; Jag välsignar er alla och tecknar era pannor med Min Kärleks Suck;


1 Gud talar om de olika samfunden i Hans Kyrka.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message