DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Drivveden
Alltsedan Fatimas dagar och till denna tid, har inga av Mina Varningar beaktats

13 november 1991

Jahve, jag älskar Dig. Jag tillber Dig.
Jahve, min himmelska Kärlek,
jag vet att Du är med mig.
Jahve, min Fader och Abba,
säg till Din så högt Älskade Son
att mitt hjärta lever endast för Honom.

Säg Honom att Han är Luften jag andas, Mitt Liv.
Säg Honom att för Hans Skull
skall min röst bäras så långt jag mäktar,
för att förkunna Hans Önskningar
och Hans Brinnande Kärlek till oss.

Säg Honom, Fader,
att ingen och ingenting
någonsin skall komma emellan
denna kärlek som jag har till Honom.

Säg Honom att Han är mitt Leende, min Glädje och mitt Hopp.
Säg till min Frälsare hur jag längtar efter Honom
och hur jag är sjuk av kärlek till Honom, dag och natt.

dotter, Min Själs älskade, visste du inte? visste du inte hur Min Ande vilar hos Intighet? har du inte hört hur Jag älskar att visa hela Mitt Ansikte för barn? har du inte läst: ”Jag blev funnen av dem som inte sökte Mig och har visat Mig för dem som inte frågade efter Mig;” 1

– din Glädje är din Skapare,
– din Kärlek är din Smorde,
– din brinnande Låga är Min Helige Ande;
tillägna dig, Mitt barn, alla de gåvor Jag har gett dig och återställ Mitt Hus;

en gång då Jag gick längs en flod fick Jag syn på ett stycke drivved 2 som flöt förbi i världens ström; Jag böjde Mig ner och plockade upp det ur strömmen, Jag tog det Hem till Mig och planterade det i Min Lustgård; av ett torrt trästycke gjorde Jag dig till ett Träd; Jag sade: ”väx! väx till och rota dig i Min Trädgård, i Min Egendom; och låt väldoften från dina blommor blidka Min Rättvisa;” Jag sade: ”trädet skall få nya skott och ge frukt varje månad, och dina blad skall bli till läkedom för många”; då och då behagar det Mig att beskära dig; Min glädje är att se dina blommor slå ut och din frukt ständigt växa till; endast Vattnet3 från Min Helgedom4 kan ge dig tillväxt och Liv;

Jag, Jahve, skall se till att du frodas; Jag finner glädje i att stundom på Min väg plocka upp drivved; 5Jag kan ge liv åt allt som Jag plockar upp på Min väg;

(Senare)

Vassula, frid vare med dig;

– om jorden kommer att skälva och förgås inför deras ögon, så är det för att de har överträtt Min Lag som grundar sig på Kärlek; de har överträtt alla Mina Bud; trots mängder av förböner från er Heliga Moder och trots Mina Varningar, alltsedan Fatimas dagar och till denna tid, har inga av Mina Varningar beaktats;

timmarna flyr och en mäktig hop, sådan som världen aldrig har skådat eller någonsin skall se igen, är nära! få människor kommer att lämnas kvar; hur ropar Jag inte för att bryta igenom er dövhet! ett folk som dånar likt dånet från stora vatten skall översvämma världen igen, med eld och svavel; Jag är rik på förlåtelse, men Jag hör knappast ett enda ångerfullt rop;

o människor med så liten tro! argumentens människor!

skriv: allt Jag hör, utom från en liten återstod, är: ”varför skulle vi behöva tro på budskap? varför skulle vi fasta, när de ändå inte kommer från Honom? varför skall vi göra bot, när vi är rättfärdiga? varför skulle vi tro på dessa galningar? lyssna inte på dem, för de sprider egna, påhittade visioner och profetior”; sannerligen säger Jag er, när den Dagen kommer hade det varit bättre för er om ni aldrig hade blivit födda! det behövs bara en man för att tända en eld som avger värme;

men idag finns en man bland er som lever under samma sol, som är redo att tända en Eld som kan bränna ner och smälta all materia inom några sekunder! jorden kommer att nötas ut som ett klädesplagg; Jag varnade er, men ni gav inte akt på Mina varningar; Mitt lidande är stort men hur skulle Jag annars fördriva köpmännen från Min Kyrka? hur skall Jag kasta ut huggormarna från deras bon inne i Min Helgedom, om Jag inte kommer med Lågor och Flammande Eld? affärsmän, köpmän, allesammans skall utplånas, och detta kan ske bara genom eld!

de visa skall inte längre skryta med sin visdom och inte heller med sin makt; de som är rika i anden skall lämnas utblottade och nakna och de kommer att sörja; de skall söka efter Mig, men där de söker skall de inte finna Mig; de skall åkalla Mitt Namn om och om igen, men Jag skall inte höra dem; Jag skall omstörta dem;

var ett med Mig, Mitt barn; ta emot Min frid; Jag älskar dig så mycket; Rättvisan är nära;

(Senare)

luta dig mot Mig; Jag är med dig, Mitt barn; ack Mitt lilla barn, bär din börda på dina skuldror för Min skull; älska Mig, Mitt barn, så skall du få leva; evangelisera med kärlek för Kärleken; ta emot allt som kommer från Mig;

kom, Jag och du, du och Jag, förenade i kärlek; Jag älskar dig så mycket, Min Vassula, så mycket, lilla vän ...

kyrkan skall få nytt liv;


2 Gud menar mig.
3 Det vill säga den helige Ande.
4 Det vill säga Herrens hjärta.
5 Gud gav mig en vink om en annan privilegierad själ som Han tillät mig att möta.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message