DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Kom till Mig som publikanen

22 oktober 1991

Jesus,
klä mig i ödmjukhet, renhet
och lydnad för Din Lag,
för detta behagar Fadern.

Frid vare med dig; för Jag säger dig:

var som publikanen;

ty många av er dömer sin nästa och glömmer hur de själva, så sent som igår, låg försänkta i samma sömn; säg inte: ”Jag har gjort rent mitt hus och är redo för Herren; Han kan komma till mig när som helst nu; jag är redo att ta emot Honom; jag är inte som min granne, som inte fastar och inte ber utan fortsätter leva sitt syndiga liv;” kom till insikt, säger Jag, dina läppar har redan dömt dig; bota dig själv först och döm inte de andra som inte kan skilja höger från vänster; kom till Mig som publikanen och be Mig att förbarma Mig över dig, syndare,1 för ni är alla syndare; Tempel! stå upp och tjäna Mig, din Gud, genom att hjälpa änkan2 tjänar du Mig;

gå nu i Frid, Jag är med dig;

Ära vare Gud.


1Den Grekiska rosenkransen (Herre Jesus Kristus, förbarma dig över mig syndare.)
2 Det vill säga min mor. Gud vill framhålla något med att inte kalla henne ”mor” eftersom den enda mor vi har är Vår Fru, Guds Moder.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message