DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Enhetsbudskap
Enheten kommer inte att vara bokstavens, utan andens enhet
Budskap till fångarna

13 oktober 1991

Herre, ingen äger mitt hjärta utom Du.
Lite i sänder tillrättavisar Du mig;
Du har vunnit mitt hjärta
genom att låta välsignelse efter välsignelse regna över mig.
Men gör jag Din Vilja nu?
Är jag nära Dig och följer jag Dig?
Hjälper jag min nästa så mycket som jag kan?
Följer jag Dina Bud?
Finner jag fortfarande nåd inför Dina ögon?

lär dig att stödja dig mot Mig; – dotter, vill du fortsätta att bära det Kors Jag har bestämt åt dig?

Jag vill, så länge som jag inte förlorar Dig och är tillsammans med Dig, så att vi är förenade och ett.

vet du vad detta innebär och vad det kräver?

Uppoffringar, förödmjukelse, ödmjukhet, utplånande, kärlek, tro, hopp, foglighet, självförnekelse, bön, bön, bön, tålamod, botgöring, försakelse, lidande, fasta, och tillit till Dig? Och en förlåtelsens ande.

du har talat väl, men det räcker inte att känna till dessa ting; vill du bli kvar i Min nåd? då måste du omsätta allt du nämnt i handling; Himmelriket är som ett segerpris, den som vinner det kommer att värdera det mycket högt; och Himmelriket skall ges till dem som kommer med händerna fulla av god frukt – därför, Min Vassula, tänker Jag bygga upp Min Kyrka på de dygder som du har nämnt;

om du vandrar med Mig kommer du inte att gå förlorad; låt dig inte frestas att se åt höger eller åt vänster; som Jag sade till Mina lärjungar: ”hälsa inte på någon på vägen”; 1 om du vill tjäna Mig, som du säger, då måste du följa Mig och bära Fridens, Kärlekens och Enhetens Kors och så förhärliga Mig; bli inte förvirrad över de andra korsen som Jag lägger i din väg, för de kommer alla ifrån Mig; förhärliga Mig; ditt bord är alltid dukat och din bägare flödar över, så klaga inte över småsaker; Jag skall pröva dig och ta mått på din kärlek till Mig då och då för att bygga upp dig andligen; släpa inte fötterna efter dig, gå i Min takt med glatt hjärta; vila i Mig när du är uttröttad och låt Mig vila i dig när Jag känner Mig uttröttad;

– lyssna nu till din Helige: låt dig inte ryckas med av varje vind som blåser på din väg, var rotad i Mig så kommer du inte att ryckas upp med rötterna, dotter; berika Min Kyrka med all den Kunskap som Jag har gett dig och säg dem att Herrens Hjärta är ett Ofantligt Djup av Kärlek, men ingen människa är fullt medveten om dess djup eller dess rikedomar;

Jag vet att du är bräcklig, dotter, men har du saknat hjälp? lita på Mig, lita på Mig, och var ett återsken av vad Enheten kommer att bli; var inte som de som framhärdar i att göra skillnad mellan varandra under Mitt Heliga Namn; var inte som de som låtsas att Enheten tilltalar dem och ändå förblir döda inför sina ord och som inte uppnår något annat än Faderns vrede; både Fadern och Jag avskyr deras argument, i motsats till vad de tror; men ingenting kan hindra Mig från att ropa till dessa maktens män:

”stig ned! stig ned från era troner och må fjällen falla från era ögon så att ni ser vilken förödelse ni har åstadkommit i Mitt Hus! ni har plundrat Min Helgedom och allt som fanns i den! ni bröt sönder Herdestaven, inte bara på mitten utan i småbitar! men öppna era ögon idag och se! håll ögonen öppna så kommer ni att lära känna fattigdom, säckväv och bara fötter; håll era ögon öppna så skall ni med en enda blick lära känna Mitt Hjärta;”

– Jag skulle kunna säga ett enda ord i deras församlingar och med detta enda ord förena Min Kyrka; men Himmelens härlighet skall Jag få av Fattigdom, Elände och av dem som kallas föraktliga; Jag vill låta Mitt Hus bli återuppbyggt av främlingar, i dem skall Jag ingjuta iverns ande, en trofast ande; då skall era förråd bli fyllda igen och era vinfat flöda över av Mitt nya vin;

om ni säger att ni älskar Mig och står under Mitt Namn, så ber Jag er för Mitt Heliga Namns skull och för Min Kärleks skull:

ena Mina kyrkor;

en sann Kristen är den som är Kristen inombords och den sanna Enheten är och kommer att vara inne i hjärtat; Enheten kommer inte att vara bokstavens, utan andens enhet; –

om du älskar Mig, dotter, som du säger, omfamna Korset som Jag har gett dig; då skall dina fötter inte vackla, ingenting i denna värld är Dess like; låt aldrig din blick lämna Min Blick;

elev? kom, följ Mig ...

(Senare)

Vassula, Jag har bett för dig till Fadern; det är Jag, Jesus; koncentrera dig på vad som har blivit dig anförtrott; – skriv nu: 2

frid vare med dig; Jag hörde dig kalla Mig: “Fader!”

Jag Är Här;

vill du komma tillbaka? Jag skall inte längre se ogillande på dig ty Jag är Oändlig Barmhärtighet; Jag skall inte döma dig heller; ditt hjärta är vad Jag söker; Jag behöver kärlek; Jag törstar efter kärlek; Mina Läppar är torra som pergament av brist på kärlek; Jag har beslutat att inte se på ditt förflutna, utan bara se till det som nu är;

Himmelens Drottning3 är vid Min sida och mer än alla kvinnor har Hon hållit ut i bön för er, mer än alla Riken, Herravälden, Troner, Storheter och Änglar; mer än någon skapad varelse; så välkomna Henne i era böner, hedra Henne som Jag hedrar Henne;

ni är alla döpta i Mig och det borde inte vara någon åtskillnad mellan bröder; om ni bara visste vad Jag erbjuder er idag skulle ni inte tveka att ge Mig ert hjärta och er överlåtelse; återvänd till Mig och frukta inte, Han som talar till er nu är er Helige Följeslagare; Han som älskar er mest; tro på Min Kärlek, begrunda och meditera över Mitt Lidande; ge Mig ert hjärta och Jag skall förvandla det till en trädgård med de ljuvaste dofter, där Jag, er Konung, kan söka vila; tillåt Mig att göra det till Min Egendom och ni skall leva; vänd inte ert hjärta bort från Mig, håll Mig inte på avstånd, tala fritt med Mig; Jag lyssnar;

Jag inbjuder er alla att meditera över dessa ord:

- återgälda ont med kärlek -
- efterlikna Mig -

och kom ihåg, Jag är med er hela tiden; glöm aldrig någonsin detta;
Jag välsignar var och en av er, och lämnar Min Kärleks Suck på er panna,

Jesus Kristus, Guds Älskade Son och Frälsare;


2 Budskap till fångarna.
3 Guds Moder.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message