DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall fylla dina ögon med Mitt Förklarade Ljus

26 september 1991

Min blick är ständigt fäst vid Dig, O min Gud.
Den innersta hemligheten1 till Dig ges åt dem
som älskar Dig och fruktar Dig.

Du har lyft min själ från avgrunden
till att upptäcka Ditt Heliga Hjärtas Rikedomar,
jag har upptäckt den Barmhärtighet Dina profeter talade om,
jag har upptäckt den Kärlek och Mildhet
 som Dina lärjungar smakade,
jag har upptäckt den Frid Du Själv har gett oss.
I Ditt Heliga Hjärta har Du låtit min själ
upptäcka att Lidande är Gudomligt
och Försakelse välbehagligt i Dina Ögon.

Då kom ett strålande Ljus in i min själ,
och likt sången av duvors vingslag,
hörde jag och kände ett Andetag blåsa över mitt ansikte,
och Du fyllde mig med Dina Mysterier.

smaka mer av Mina Hemligheter, Mitt barn, genom att lyda Min Lag; sänk din röst ännu mer nu så att du endast hör Min; sänk ditt huvud så att Mitt kan bli synligt; sänk dig så att Jag kan lyfta dig upp till Mig;

många gånger utforskar du Mitt Heliga Hjärtas Hemligheter med ditt eget ljus; du behöver bara be Mig, Mitt barn, så skall Jag fylla dina ögon med Mitt Förklarade Ljus och det skall fylla hela din själ; se alltså till, Mitt barn, att ljuset inom dig kommer från Mig; då, först då, Min präst, skall du förstå att Mina Verk är Sublima, Ärorika och Majestätiska; först då, Min elev, kommer du att förstå så som Jag önskar att du skall förstå, varför Ödmjukheten lät Sig bli vanärad, vanställd, föraktad och genomborrad och gav Sitt Liv till lösen för många;

– Jag har kommit för att väcka din kärlek och tända den, förstår du? så värj inte ditt kött för smärta och inte heller för någon förödmjukelse; tillåt din Frälsares Sigill att synas på din kropp såväl som i din själ så att en fullständig förvandling sker inom dig; ALLT som din mänskliga natur avvisat, protesterat mot och sett på med förakt skall då synas dig Gudomligt,

Må allt ske
som Du har sagt, Herre.
Sänk mitt huvud, sänk mig ner och sänk min röst.
Jag vill inte stå tomhänt inför Dig;
nej, jag vill inte, när slutet kommer, stå i Din Närhet med tomma händer.
Och dessa mänskliga tankar som min natur finner naturliga,
ryck upp dem med rötterna och bränn var och en av dem.

låt din själ ge sig hän helt och hållet åt Mig och begrunda Min Lag innan den kommer över dig; glöm inte att din mänskliga natur hade förvandlat dig till en öken och en ödemark; Jag skall befria dig från dina mänskliga tankar om du tillåter Mig och ersätta dem med Mina Tankar för att förhärliga Mig; Jag skall ge dig ett tappert hjärta, Min lilla, så att du kan möta Mina motståndare och stå emot deras motsägelser; Jag skall ge dig vältalighet; en uthållighet och en motståndskraft mot hoten från dina förföljare, dessa som också är Mina förföljare; Jag skall ge dig mod att stå fast med förtröstan;

du är Min säd och eftersom Skörden är mogen och grödan färdig att skördas, förlorar Jag ingen tid, som du har märkt; Jag skördar utan uppehåll för att ge mat åt många som är nära döden; därför, Min älskade, ”ta din skära och skörda du också: skördetiden är inne och jordens gröda är mogen”; 2 låt Mig vidga ditt hjärta, för nu vill din Erövrare fylla dig med Sin Kunskap och Sina Förtroligheter; Jag bara väntar på att få vara nådig mot er alla och avslöja Mina Rikedomar, Min Givmildhet och Min Kärlek för var och en av er;

Jag säger er detta idag så att Mina Ord förs vidare från denna generation till nästa; och ni som lär er, kommer i er tur att undervisa era egna barn; om de lyssnar och gör som Jag säger, skall deras dagar sluta i salighet;

så vänd er till Mig och lovprisa Mina Verk; begrunda Mina Under;


1 Det betyder förtroligheten.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message