DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Försvara alltid Sanningen intill döden
Nycklarna till Enhet är: Kärlek och Ödmjukhet

23 september 1991

Hela dagen suckar jag av längtan efter Dig,
min Jahve, min egen,
Din Kärlek som Du har visat mig
kan jag aldrig glömma. – Aldrig –
Din Godhet, min Jahve, min egen,
skall jag minnas så länge jag lever.

Jag tynar bort av kärlek till Dig,
min Jahve, dag efter dag,
och jag vill inte längre höra ihop
med denna värld som sårar Dig,
och veta jag är bland de första som sårar Dig ...
Min själ vill förkunna alla Dina under för världen
och mina fötter vill springa upp på höjderna och ropa ut till världen:

”Din Skapare är din Make!
Hans namn är Herren Sebaot.
Ja, som en övergiven och olycklig kvinna
kallar Herren dig tillbaka.
Inte sviker man sin ungdoms hustru,
säger din Gud.” 1
Ändå fruktar jag, O min Jahve, min Abba och min egen.

Min själ längtar och trängtar efter Ditt Hus
och allt jag längtar efter nu är att vara hos Dig.
Så fråga mig inte varför jag är nedslagen,
för mina suckar är ingen hemlighet för Dig
och allt jag längtar efter vet Du om:
Min själ väntar på Dig, min Jahve,
kom och inta mig; kom och förtär mig.

Vassula ... göm dig inte, Mitt barn2....dotter av Egypten, Jag har utsett dig till att pröva renheten hos många folk och du är mycket värdefull för Mig; missförstå Mig inte, Jag behöver dig inte och du är inte heller oumbärlig för detta arbete; men att Jag har utvalt dig, ett ingenting, förhärligar Mig och renar dig; därför vill Jag dela allt Jag äger med dig; frukta inte; när du förkunnar Mina Budskap, kommer Min Helige Ande att fylla dig med Mina Ord och du skall modigt förkunna Mitt Ord; så gå nu till dem som Jag sänder dig till, Jag skall inte överge dig, inte heller skall Jag lämna dig obebodd, Min Helige Ande är din Vägledare och din Rådgivare;

Jag har bara börjat att samla in Min Skörd ... skörda med Mig ... du har inte sått denna Skörd; Jag sådde allt i dig och nu vill Jag att det sprids överallt; nu när Skörden är mogen är allt Jag ber dig om att du skördar den tillsammans med Mig, Min dotter; erbjud din hjälp som ett offer; Jag ber dig inte om mycket ...

... vad ser du, dotter?

Din Sons Heliga Ansikte, förvridet av smärta. Hans Ansikte liknar Svepedukens.

är detta inte skäl nog för att gå vidare och offra lite av din tid och energi? titta igen, dotter ... vad ser du nu, Vassula?

Jag ser något som ser ut som ett mjukt rött moln som täcker himlen och som hänger över oss, men ändå är det i rörelse som en dimma och täcker mer och mer av himlen; det rör sig sakta men säkert.

skriv: ”... likt gryningen som breder ut sig över bergen sprider sig ett folk, stort och mäktigt; dess like har aldrig funnits och skall aldrig någonsin finnas;” 3 ja, det är nära ... och vad ser du nu, Vassula?

Levande mänskliga facklor.

se noga på dessa själar som Jag har skapat ... dessa skall aldrig nå det Rum som Jag hade berett åt dem, dessa själar är under Satans makt och de kommer inte att dela Mitt Rike, inte heller Min Härlighet; de är på väg mot sin fördömelse ... säg Mig, har Jag undanhållit någon själ Min Kärlek, Min Härlighet och Mitt Rike?

- Nej, Herre.

men de har valt att inte älska Mig och villigt följt Satan; av egen fri vilja skar de av de band som förenade oss; och se nu igen, Vassula, vad ser du?

O Herre, en Kvinna som sitter på en vit klippa. Jag ser henne bakifrån. Hon har en lång, svart klänning och också Hennes Huvud är täckt av en lång, svart sjal. Hon verkar vara mycket bedrövad och sitter djupt böjd i sin smärta.– Jag ser hur jag själv närmar mig Henne. Hon lyfter ansiktet och jag börjar också gråta tillsammans med Henne. Det är Jesu Mor, vår Moder. Hennes Ansikte är mycket blekt och fyllt av tårar. När Hon såg mig räckte Hon ut sin vänstra Hand och tryckte min arm.

Jag är Sorgernas Kvinna, förtrogen med elände; Jag är den som på nytt skall ge er: Hopp; Jag är den som skall krossa och söndertrampa ormens huvud med Min häl; Mina Ögon gråter oupphörligt och utan vila i dessa dagar, Mina Ögon är söndergråtna för alla Mina barns skull;

Vassula, Min dotter, stäng inte ditt öra för Gud, stäng inte ditt öra för Min begäran; du hörde Mig gråta; Jag har försvarat din sak och kommer alltid att göra det; när Herren binder dig närmare till Sig är det av Kärlek för att utgjuta Sitt Hjärta i ditt hjärta; idag 4 är det din tur att ta emot Hans Bägare som räcks dig, vägra inte att dricka den, du får inte tveka; era gator är besudlade med oskyldigt blod, och Våra Hjärtan är sjuka, detta är orsaken till Mina Tårar, detta är orsaken till att Herren vill dela Sin Bägare med dig;

förräderi bygger hinder mot bröders enhet, falska hjärtan får Guds Bägare att fyllas; de har sönderslitit Min Sons Kropp, skilt Lemmarna åt, vanställt Den och förlamat Den; Jag påminner er om att genom Honom är vägen öppen till Fadern för er alla i en Enda Ande, och ändå förblir ni åtskilda under Min Sons Namn; ni talar om enhet och frid och ändå lägger ni ut snaror för dem som praktiserar det; Gud kan inte bli bedragen och inte heller blir Han övertygad av era argument; Guds Rike är inte bara ord på läpparna; Guds Rike är kärlek, frid, enhet och tro i hjärtat: det är Herrens Kyrka förenad till En Enda inom er, i ert hjärta; Nycklarna till Enhet är: Kärlek och Ödmjukhet;

Jesus har aldrig uppmanat er att skilja er åt, denna splittring i Hans Kyrka har aldrig varit Hans önskan; Jag bönfaller Mina barn att förenas i hjärta och röst och återuppbygga Min Sons ursprungliga Kyrka i sitt hjärta; Jag säger Min Sons ursprungliga Kyrka, eftersom den Kyrkan var byggd på Kärlek, Enkelhet, Ödmjukhet och Tro; Jag menar inte att ni skall konstruera en ny byggnad, jag menar att ni skall uppföra en byggnad inuti ert hjärta; Jag menar att ni skall riva ner de gamla byggstenarna i ert hjärta, stenar som söndring, intolerans, trolöshet, oförsonlighet, kärlekslöshet, och bygga upp Min Sons Kyrka genom att försonas; ni behöver stor andlig fattigdom och en överflödande rikedom av generositet, och inte förrän ni förstår att ni måste böja er, kommer ni att kunna förenas;

– därför, Min Vassula, förena dig med Mig i Min bön, så som du såg Mig be förut; Jag är verkligen med dig, Mitt barn; foga dig i Kärlekens önskningar; Jesus kommer aldrig att överge dig, var förenad med Honom i kärlek, med ett enda syfte:

att förhärliga Honom;

förstår du nu, dotter, 5 varför du inte bör sluta med att skörda tillsammans med Mig?

fortsätt att be; och välsigna dem som förföljer dig; din stund har ännu inte kommit, Min duva; Jag skall vara varsam med dig och du skall bli allt mer älskad av Mig; försök inte att förstå det som övergår din förmåga; använd din skära när du ser Mig använda Min Skära; dröj inte på stegen, gå i takt med Mina Steg; om Jag dröjer, dröj du också; tala högt när Jag ger dig tecken och var tyst när Jag ser på dig; försvara alltid Sanningen intill döden; du kommer att bli svedd emellanåt, men Jag skall tillåta det bara så mycket att det håller din själ ren och läraktig; vet att Jag alltid är vid din sida; skörda när Jag skördar; lär dig att vara tålmodig som Jag är Tålmodig; var mycket ödmjuk och anspråkslös; Jag har anförtrott Mina Intressen6 åt dig och låter dig arbeta med Mig vid Min sida, och Jag har även utsett andra som skall stå till förfogande för detta verk;

– Vassula, Mitt barn, ännu en kort tid, mycket kort, och sedan kommer din själ att flyga till Mig, så det finns inget skäl att känna sig nedslagen som du säger att du är, du behöver bara lyfta huvudet och se Vem som kommer hela vägen till ditt rum, Vem som äter med dig, Vem som är din herde; be Mig att förlåta dig dina synder så att du kan ta emot Min Frid och återfå din glädje; säg till Mina barn att Jag snart skall sända Min Helige Ande i full kraft till att vara er herde och leda er alla tillbaka till den sanna Fållan och till att leva ett

Sant Liv i Mig, er Gud


2 Jag hoppades att inte längre behöva åka ut till olika länder och vittna. Jag hoppades att min Fader skulle samtycka med det jag längtar efter: att stanna hemma, meditera, älska Honom, möta Honom genom att skriva, möta Jesus i den Heliga Eukaristin och på så sätt slippa folksamlingar.
4 Vilket betyder: dessa närmaste dagar.
5 Faderns Röst var tillbaka igen.
6 Jag hörde också ”tjänst”.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message