DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Mina får är skingrade

4 april 1987

(Medan jag reste omkring i Schweiz iakttog jag människor och hur de levde. Många hade dagliga problem, som överallt, somliga mer än andra. Många verkar så olyckliga och kämpande. Detta lade jag aldrig märke till innan Gud närmade sig mig.)

ja, Vassula, Jag vill att du skall se allting, Jag vill att du skall se och höra allt vad de säger; Jag blir bedrövad när Jag hör och ser Mina lamm; varför har de glömt Mig, när Jag är deras Tröstare; Jag kan trösta dem, de kan vända sig till Mig;

(Här undrade jag om det var Jahve eller Jesus.)

Vassula, Jag är En, Jag är En! 1 Vassula, Jag är Gud som gav dig liv; Jag grundlade Mitt Ord; Jag kom till jorden och blev kött; Jag är En; Jag välsignar dig Vassula; den Heliga Treenigheten är En; Jag är En;2

(Jag hade precis tänkt lära mig om detta genom att fråga en präst.)

med Mig skall du lära dig;

(Senare)

dotter, när du förstår hur likgiltig världen har blivit för Mig, kommer du att förstå Min bitterhet; Min Barmhärtighets kalk är full, och Min Rättvisas kalk är också full; de sårar Mig, de förbittrar Mig, skapar revolutioner,3 som gör uppror mot Mig och Min Lag; Jag är densamme, Levande Gud, men Mitt folk har ingen fruktan längre, de utmanar Mig, de provocerar Mig! att skapa dem var en glädje för Mig, varför gör de uppror mot Mig? till vem skall de vända sig? Jag lider; vart tror de att de är på väg? Min Kropp är utmattad och skadad;4Min Kropp behöver vila och omvårdnad;

Syftar Du på Kyrkan, Herre?

ja, Min Kropp är Kyrkan; Vassula, Jag önskar befästa Min Kyrka; Jag önskar förena alla Mina präster, som en armé, en armé för frälsning; Mina får är skingrade, alla präster skulle förenas;

Min Gud, själv är jag döpt grekisk-ortodox. Vilka syftar Du på, Min Herre, på katoliker eller protestanter, eller sekter? eller andra religioner? Jag vågar fråga Dig detta, för de existerar.

O Vassula, Vassula, Jag är En; Jag Gud är En; Mina barn är alla skapade av Min Hand, varför är alla Mina barn skingrade? Jag önskar Enhet,5 Jag vill att alla Mina barn skall förenas; Jag är En Gud och de måste förstå att den Heliga Treenigheten är alla i En! den Helige Ande, den Helige Fadern, och Sonen Jesus Kristus, alla tre är En;6 Vassula, håll fast vid Mig, lär av Mig;

Min Gud, och vad menas med Ljuset?

Jag är Ljuset, Jag är En; 7


1 Av samma väsen.
2 Av samma väsen.
3 Jag tror det betyder religiösa revolutioner.
4 Kyrkan.
5 Enhet. Jag vågar inte ens tänka högt vad Guds önskan är!! Jag förstod...
6 En Gud.
7 En Gud.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message