DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag Är en Oändlig Ocean av Barmhärtighet

13 augusti 1991

(Rhodos)

O Jahve,
min Gud och Fader,
le mot oss.

Herre?

Jag Är; det är Jag, Jahve, er Abba;

O Gud, förbarma Dig över vårt elände.

blomma, Jag, Jahve din Gud, är full av Barmhärtighet; Jag Är en Oändlig Ocean av Barmhärtighet, Medlidande och Ömhet;

Jag har gett er Min Lag men det räcker inte att säga att ni känner Min Lag, ni måste följa Min Lag; det är inte heller nog att säga att ni tror att Jag Är, Jag önskar att ni älskar och tillber Mig; också demonerna tror att Jag Är men de varken älskar Mig eller tillber Mig; de lyssnar till Min Röst men de älskar Mig inte;

var lojala mot Mig och ni, ni som är Min säd, kom till Mig, er Abba och trösta Mig; Jag - Är - trött - och ni är bara en liten rest som kan trösta Mig; ni är de minsta i flocken och Mina Ögon vilar på er;

er Abba säger er från Sin Tron: Jag älskar er alla med en evig Kärlek – var välsignade;

(Senare)

Herre, förlåt oss,
för vi har verkligen inte uppskattat
Din Stora Kärlek,
vi har inte uppskattat Ditt Stora Offer,
vi har inte älskat och varit enade;
vi upprepar ständigt våra fel.
O Herre Jesus,
vi är i desperat behov av Din hjälp
för att komma till besinning.
Kom och rädda oss,
gudomlighetens krans har fallit från våra huvuden;
se på oss och se vårt elände,
vårt ömkansvärda förfall, vår ljumhet inför det som är heligt.
Gör så att vi återvänder till Dig,
kom till var och en av oss,
så som Du kom till mig,
kom till resten av Dina barn och visa dem ditt Hjärta.

Min Vassula, från alla läppar vill Jag höra:

“Jesus, jag älskar Dig, rädda Min själ
och rädda andras själar också”

så be om omvändelse för dessa stackars själar, be novenor och Jag skall lyssna; Jag kan förvandla motsträvighet till foglighet, så be till Mitt Heliga Hjärta så skall Jag göra resten;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message