DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag låter Mitt Hjärta bli berört

12 augusti 1991

(Rhodos)

(För gruppen)

Min Herre och Gud?

Jag Är; Jag skall tala öppet till Mina lamm:

allt Jag ber er om är kärlek; älska Mig utan förbehåll; Jag är Kärlekens Djupa Källa; kom till Mig och hämta från Mig och fyll era hjärtan så att ni kan ge denna kärlek till andra; Jag är Närvarande var ni än är, så glöm aldrig att där ni är, där Är Jag; Jag, Herren, välsignar er; bry er om era bröder och systrar och led dem till Mig, låt dem också se Mitt Heliga Ansikte; Mina små barn, Jag har skapat er av Kärlek för att älska Mig, för att trösta Mig, för att prisa Mig;

- vill ni Ära Mig? älska Mig då och tillbe Mig, Himmelens port är era böner till Mig; Jag önskar böner som kommer från hjärtat; därför säger Jag er, be, be, be; – kom ihåg att er Moders Hjärta och Mitt är förenade i Kärlek; så ni, ni som Mitt Hjärta älskar, kom till Oss båda så skall Jag ge er vila i Mitt Heliga Hjärta och beskydd skall ni få i er Moders Hjärta; – Jag är Uppståndelsen och Jag skall uppväcka många fler liksom Jag har uppväckt er; Jag är Barmhärtighet och i Min Gränslösa Barmhärtighet låter Jag Mitt Hjärta bli berört;

Kärlek och Barmhärtighet är alldeles vid era dörrar,nu!

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message