DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

SIDALTERNATIV: UTSKRIFT | DELA | RAPPORTERA FEL
 

Be för dem som talar om enhet men lägger ut snaror för dem som praktiserar den

4 augusti 1991

(Rhodos)

Herre,
när tiden för Ditt besök är inne, kommer vi då att vara redo?
Ingen känner till de dolda ting Du har i beredskap,
hur många kommer ändå att fortsätta
sina förföljelser mot Ditt budskap?
De förvränger vad Du säger;
allt de tänker på är hur de skall visa världen
att dessa budskap är från djävulen,
att de härrör ur New Age (en sekt), eller från en ond ande;
men Min Jahve som jag tillber,
med Din Styrka vill jag
“infria mina tackoffer,
ty Du har räddat Mig från graven
till att vandra i Din närhet”1

Min väldoft, stöd dig mot Mig; hör Mig: ropa! ropa till länderna utan fruktan:

omvänd er! ty Barmhärtighetens Tid är nästan över; ändra era liv och lev heligt, offra och gör bättring innan Herrens Återkomst;

be, be för dem som undertrycker Min Ande, be för dem som talar om enhet men lägger ut snaror för dem som praktiserar den; Jag skall kräva räkenskap från dem på Domens dag, för Jag ropade men ingen svarade; Jag har talat öppet, ändå lyssnade ingen; det Hus Jag bygger upp på nytt till priset av Mina martyrhelgons blod fortsätter de att riva ner; be om Fred i Mitt Hus, fred mellan bröder, om hjärtats uppriktighet, anspråkslöshet och kärlek, sedan ... skall enheten blomma i varje hjärta ... och Min Heliga Stad, Jerusalem, skall ära Mig som en enad helhet;

o Vassula, ingenting är förgäves; Mitt Arbete som håller dig uppe sent på nätterna kommer inte att vara förgäves; Mitt ord skall nå ut till världens ändar;

var lugn, Mitt barn; Jag, Jesus Kristus, din Moder, helgonen och din skyddsängel är alla vid din sida; frukta inte, din Abba är din Styrka och ditt Skydd; du är mycket dyrbar för Mig, Mitt barn;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message