DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag, Gud, är med er

8 juli 1991

(Att läsas upp för fångarna i Kansas City fängelse.)

se, det är Jag, Jesus från Nasaret, som kommer till er och talar genom detta svaga redskap;

Jag säger er: världen har ännu inte helt lärt känna den Frid som Jag lämnade kvar åt er, för världen förkastade Min Rättfärdighets Vägar; Jag har sagt att i världen kommer ni att få lida, men ni är inte ensamma, ALDRIG; Jag är med er varje minut av ert liv; Jag är alltid närvarande, Min Själs älskade; idag sänder Jag er detta Mitt redskap ända till er tröskel; hon har inte kommit till er därför att hon valt det, nej, Jag har valt att sända henne till er; och därför är det som hon läser för er vad Jag säger till er;

– Mina små barn, Min Återkomst är nära förestående, Jag skall komma tillbaka till er; Kärleken skall komma tillbaka som Kärlek; Jag har sagt er detta nu innan det händer så att ni kan tro när ni ser att Mina Ord går i uppfyllelse; kom till Mig, sådana som ni är, vänta inte på att bli helgon för att falla i er Frälsares Armar, kom till Mig som ni är, så skall Jag förlåta er de synder som binder er själ;

o skapelse, Barmhärtigheten böjer sig ned hela vägen till er; närma er Mig, var inte rädda för Mig; ingen kan ha större kärlek än den som har gett Sitt Liv för sina vänner; ni är Mina vänner; säg inte: ”vad kan jag säga? hur kan jag tala? från gryningen till natten och från natten till gryningen ropar jag högt, men ingen hör mina böner, vem kommer någonsin att höra mig?” och ändå, Jag säger dig, Jag, den levande Guden, hörde dig; det är Jag som kommer till ditt rum för att säga med Mitt Hjärta i Min Hand: Jag älskar dig, Mitt barn, och Jag ger dig Mina Välsignelser så att de kan blomma i ditt hjärta;

Min son, ta emot Mitt Heliga Hjärta, det är helt och hållet ditt; ta emot detta Hjärta som älskar dig, avvisa Det inte; Jag är Han som älskar dig mest;

se, Mitt barn, när du ser fotspår som inte är Mina, sätt inte dina fötter där, för de leder bara till din död; Mina Fotspår, Mitt barn, visar att Jag är barfota, de är fläckade med Mitt Blod och doftar av myrra; Mitt barn, de Fem Såren på Min Kropp är vidöppna igen och Min Mantel är genomdränkt av Blod; Jag är klädd i säckväv och i trasor på grund av detta släktes orättfärdighet och synder, Mina Läppar är torrare än pergament av brist på kärlek; kärlek saknas; eftersom detta släkte lägger det ena förräderiet till det andra och oupphörligen leder Mig tillbaka till Korset för att bli korsfäst på nytt;

det är dig som Mitt Hjärta söker – det är du som kan trösta Mig; det är du som kan vara en balsam och lindra Mina Sår; det är till dig, Min älskade, som Mitt Hjärta ropar för att nå dig; kom, Jag, Jesus, skall bära dig på Mina Axlar och leda dig till Mitt Hus som också är ditt Hus;

bli Min vän, var vän med Mig så skall Jag bli din Helige Följeslagare varje dag i ditt liv; Jag, Herren, skall inte låta någon gå miste om Min Barmhärtighet och Mina Nådegåvor;

Jag välsignar er alla från Mitt Heliga Hjärtas djup; Jag, Gud är med er;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message