DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag, din Frälsare, är klädd i trasor av säckväv

6 juli 1991

Herre, hela mig.

om du lyssnar uppmärksamt och inte kommer med några invändningar mot Mig, inga rivaler eller tvivel, om du kommer och erkänner att du är en syndare och inte visar någon tvekan att ångra dig, skall Jag hela dig; du tillhör Mig och Jag har gett dig Mitt Hjärta; det är därför Jag vill att du skall korsfästa allt som är du; låt din kropps enda märken vara Mina märken;

om du ser fotspår som inte tillhör Mig, följ dem inte; Mina Fotspår är fläckade av Blod och doftar av myrra; om du skulle höra något från någon som var klädd i praktfulla kläder, låt det dö med honom och fäst inget avseende vid vad han säger; Jag, din Frälsare, är klädd i trasor av säckväv,1 och Jag går barfota; Min mantel är genomdränkt av Blod och Mitt Hjärta är omgivet av Eldslågor; Mina Läppar är förtorkade av brist på Kärlek;

Herre, hela oss alla, alla!

fyll Mitt Hjärta med glädje och be för alla dem vars hjärtan är stängda för förstånd och för Min Vishet;

För den skull, Herre, dra oss nära Dig,
vi är så trötta av att vandra i denna landsflykt...

Min Dagg från Min Mun skall ge lättnad åt ditt hjärta; Jag skall befria dig från din sorg; Mina Ögon ser ner på världen; de granskar var och en av er; om Jag skulle stiga ned nu, skulle Jag bara finna en handfull med Mitt Sigill på sin panna;

Jag öppnade Himlarna till priset av Mitt Liv, för att de också skulle vara era; Jag frågar er: vilken människa håller fast vid döden och inte vid Livet? hur länge skall ni då vänta med att ta ert förnuft till fånga? för alltid? hur länge till skall ni förkasta Min Kärlek, utesluta och såra er Smorde? Rättvisa och Rättfärdighet sitter på Tronen som kommer till er från Himmelen, för att säga er att vägen till ert rum i Himmelen, Ljusets Hem, är genom Mig; om ni överlåter er åt Mig, skall Jag visa er vägen Hem, om ni litar på Min Kärlek, skall Jag föra er till Hennes Rum, för att Hon, genom vilken Jag blev människa, skall vårda er så att ni får hälsan åter; Jag lägger ingen snara omkring er frihet, Jag binder er bara med Kärlekens kransar;

Jag älskar er med evig Kärlek och Min Ömhet för er är en Outsinlig Källa;

lyssna, dotter, säg detta till främlingarna och till dina egna, säg dem hur Mitt Hjärta värker av brist på kärlek;

(Jesus sänder mig till ett fängelse i USA för att vittna.)


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message