DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Bed för dina bröder

22 juni 1991

O, Barmhärtighet och Kärlek
överskuggar och välsignar mig utan uppehåll!
Visheten är min personliga Lärare
och Hon undervisar mig och andra;
Din Heliga Närvaro
som ständigt finns vid min sida,
uppmuntrar mig och ger mig
hopp och mod.
O, Jahve, min Fader,
jag längtar efter Dig, vad jag längtar efter Dig!
Jahve, min Abba,
Du har uppväckt i mig en längtan efter Dig, 
ända in i märgen.

Jag har undervisat dig i Min Kunskap; lär från Min Mun, utan kostnad; en dag skall du överlämna din ande i Mina Händer;

Herre,
eftersom Du har fängslat mig med Din Nåd,
ber jag att Du av Nåd skall fängsla resten av världen;
till exempel hedningarna, de gudlösa,
och särskilt dem som gör anspråk på att vara gudar
på grund av sin vishet,
och påstår sig vara Dina likar.

Jag skall komma till deras hjälp; nu ligger de hjälplösa, fångade i Satans nät, men du måste be för dina bröder att Jag kan uppenbara Mitt Heliga Ansikte också för dem;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message