DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Törntaggen

18 juni 1991

Heliga Hjärta,
Du är mitt livs Tema.
Du är på min sida och alltid redo att hjälpa mig.
Nu har Du gjort mig till Din Egendom
och Dina Egna Armar är mitt hägn,
vad mer kan jag önska;
Du har sopat bort mina anklagare på ett ögonblick,
och elden som omgav mig
finns där inte mer!

Herre,
Du har nu åter gett mig en vision
av Ditt Heliga Hjärta,
jag kunde knappast se att det alls var ett hjärta! 

Ditt Hjärta såg ut som ett enda stort sår...
knappt hade jag lyft huvudet undan mina förtryckare
förrän jag fann att ännu en eld hade tänts,
ännu ett sår tillfogats Ditt Hjärta,
ännu en stor törnetagg i Ditt Huvud.

Min Jesus...
denna gång skall jag köpslå med Dig, om Du tillåter mig;
detta är vad jag föreslår:
Ta ut denna stora tagg från Dig och låt den genomborra mig i stället.
Jag ska behålla den tills Fadern ger denne präst
den Nåd och det Ljus han behöver
för att kunna inse sitt misstag
och förstå att jag tillhör Dig.

Vassula, låt det bli så; låt det bli som du ber om; Jag tar emot ditt offer; Mitt barn, var välsignad; Jag är inte ensam om att svälja Mina Tårar, din Heliga Moder gråter också; kom till Oss på detta sätt genom att dela; också denna storm skall stillas; Fadern ser allt, Mitt barn;

Jag skall jämna hela dalar och rycka upp berg om också dessa skulle bli ett hot mot Mina Kärleksverser, dessa Kärlekens Verser som är ett Rop efter er omvändelse; Mina Kärleksbudskap skall fortsätta; Satans grepp håller på att lossna nu och Jag skall snart sätta munkavle på honom; Kärleken är nära dig hela tiden och Han tittar in i Sitt rum1 då och då för att se om allt är väl, detta rum där Han har Sin viloplats;

Jag är Jahve; blomma, den Helige Beda är vid din sida;

Vem är han? 2

Jahve älskar dig;


1 Rum: mitt hjärta, Guds viloplats.
2Den helige Beda Venerabilis, präst och kyrkolärare i Durham, England (673–735). Firas den 27 maj. Han kämpade mot flera villoläror.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message