DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

För Mitt folk tillbaka till den sanna Tron grundad på kärlek

25 maj 1991

Jesus,
jag har hänförts av Din Fullkomlighet,
jag har blivit överväldigad av Din Skönhet;
Din Förtärande Kärlek övertalade min bräcklighet
till att samtycka och bli Din Kärleks offer,
men hur skulle jag kunna dra mig tillbaka
 när jag med ens fick se så mycket Skönhet?
Din behagfullhet fängslar mig dagen lång;
vilken förtrollning vilar i Din Kärlek?

Min Själs älskade, dina ögon har sett Mitt ärofulla Majestät, dina öron har hört Min Kärlekssång och Jag har nedlagt Mitt Eget Ljus i dig för att göra dig till Min för evigt; Mina Spikar och Min Törnekrona har Jag gett dig för att visa Min närhet till dig; din make har Jag blivit och gjort dig till Min brud för att dela Mitt Kors som vår bröllopssäng; Mitt Lidande skall gripa dig så att du blir en kopia av Mig, din Make; Jag är din Tröstare i dagar av sorg;

Jag har utvalt dig och inte du Mig, för att visa dig Mina outtömliga Rikedomar;

Herre, vad vill Du att jag ska göra för Dig?

för Mitt folk tillbaka till den sanna Tron grundad på kärlek; be att Min Kyrka blir en, befriad från allt ont; sona, dotter, gottgör för världens synder och orättfärdigheter som sårar Mitt Heliga Hjärta så djupt ...

Min dotter och brud, se in i din Frälsares Hjärta, se in i detta Hjärta som frälste dig; ta Mitt Hjärta, trösta det genom att älska Mig; Jag, Jesus kysser dig på pannan;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message