DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Dö från er själva så att Gud kan leva i er
Sluta aldrig att be er Rosenkrans

18 mars 1991

(Budskap från vår Heliga Moder.)

Min Vassula, här är Mitt Budskap, ta emot Min Frid; Mitt Hjärtas barn, Gud är mitt ibland er och Hans Rike är nära er; om ni har ögon kommer ni att se det;

käraste barn, lyssna till Guds Röst under denna Fastetid; lyssna till Guds Röst genom att göra er själva mindre så att Gud kan bli större i er; träd tillbaka själva så att Hans Ande kan bli synlig i er; dö från er själva så att Gud kan leva i er; var ingenting så att Han kan vara Allt; tillåt Honom på detta sätt att ta er helt i besittning och göra er till Sin Egendom; därför säger Jag er, Mitt Hjärtas barn: så länge ni kämpar för att bli något, kväver ni i er strävan Helighetens Ande som vill leva i er; låt inte er ande bli en rival till Gud; bli mindre så att Han kan bli större; tillåt Hans Ande att forma er på detta sätt och leda er in på Helgelsens väg; tänk på att ödmjukhet, foglighet och självförsakelse är de främsta dygderna som behagar Gud och med dessa blir ni fattiga i anden och således oklanderliga;

käraste barn, Jesus var Ödmjuk och lydig ända till döden; säg aldrig: ”jag har allt och jag vet allt och jag behöver inte någons råd”; förbli fattiga, var fattiga, så att Gud i er fattigdom kan härska i er och vara Kung; låt inget högmod få makt över er; Mina böner är att er helighet förökas i Honom som skapade er och att er kärlek till varandra växer och flödar över, och så renar denna värld från dess ondska och dess avfall från tron;

sluta aldrig att be er Rosenkrans, kom med glädje för att be Rosenkransen; den rike kommer inte att svara, men den fattige skall komma till Mig med sin Rosenkrans, och Jag skall lyssna till honom i hans fattigdom medan han ber denna enkla bön; ty allt som är fattigt och enkelt är ett dödligt hot för Satan, som är Fåfängan Själv; detta är ett av de främsta skälen till att Satan hatar Rosenkransen; Satan är mäktig och idag sållar han er alla som vete, ty detta är hans stund; nu råder mörkret; förbli trogna mot Guds Hus och håll fast vid Traditionen som ni har mottagit och lyssna till Min Sons älskade och välsignade Ställföreträdare;

varje präst har fått nåden av Gud att verka och representera Min Son; och därför ber jag för dem som ännu inte ödmjukt erkänner Kyrkans Ställföreträdare, att villigt underordna sig; Jesus är Trofast och Sann; efterlikna er Gud, Han Som är Fullkomlig; var fullkomliga genom att efterlikna Honom i Hans Ödmjukhet, Hans Underkastelse, Hans Lydnad, Hans Saktmod, så att ni också får ta emot de större gåvorna Lidandet och Förödmjukelsen, alla dessa gåvor skall leda er till helighet och in i Hans Heliga Hjärta: er Boning;

Mina präster, var som en betesmark som vattnats av täta regn, så att Jesu lamm dras till det gröna betet och kan få något att mätta sig med; inget lamm söker sig till tistlar och törnen; tillåt Mig att bygga upp era tempel så att de behagar Gud; saliga de öron som hör och tar vara på Mina Ord, för Jag säger er, inte alla har fått sitt namn skrivet i Livets Bok, det Offrade Lammets; be därför för dem som inte tycks förstå och inte vill öppna sig, att de också kan få Guds Nåd till att höra med sina öron, förstå med sitt hjärta och så omvända sig och se Guds Härlighet;

Jag välsignar er, Mina käraste barn, var och en av er; Jag älskar er;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message