DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag Är skall återvända

4 mars 1991

(York)

(I Alla Helgons skola. Jag hade inbjudits av fader Ian Petit.)

Jag Är; Kärleken är nära dig; Kärleken är Generös; kom ihåg Min Närvaro så skall du inte komma av dig; dotter, kom och låt oss be till Fadern:

Fader,
fastän natt ännu övertäcker jorden,
vet jag att ovanför mig
är Jahve, som ser Sina barn i mörkret,
och skall förbarma Sig över dem;
i Makt och Ära skall Han stiga ned
för att skingra denna skrämmande natt och förvandla den till en ljus dag,
Frid och Kärlek skall fylla oss,
och vår själ skall uppfyllas av Hans Ljus,
Jag Är skall komma åter,
Jag Är skall återvända,
Jag Är skall vara med oss,
Ära vare den Allrahögste!
amen;

(Senare kom jag till Herren och undrade om jag verkligen måste bli utsänd, som nu, för att resa och vittna; att resa varje dag med bil, tåg eller flyg till olika platser var inte lätt, utan tog på krafterna.)

- Min Herre?

Jag Är; lilla vän, varje gång du ropar på Mig klappar Mitt Hjärta till av glädje; om du bara förstod det, Mitt barn ... du frågade Mig om du måste resa och vittna som du gör nu; ja, det är nödvändigt, inte för att Jag behöver dig, men Vassula, att du reser och vittnar i Mitt Namn förhärligar Mig samtidigt som det renar dig; blomma, Jag skall ge dig den styrka du behöver, de ord du behöver; behandla Mig nu så som en Kung förtjänar, behandla Mig som det tillkommer den Helige; Jag Är är med dig; kom, Mitt Barn som Räddats av Mig, kom; dina steg måste följa Mina Steg, din fot gå i Mina Fotspår, tills ditt uppdrag är fullbordat; vi, oss?

Ja, för evigt sammanlänkade.

kom till Mig så ofta du kan, Jag skall fylla dig varje gång du kommer till Mig; låna Mig ditt öra Mitt barn, så att Jag får träna ditt öra att höra Min Röst; behaga Mig, Mitt barn, så skall du blomstra i Mig; Kärleken är med dig och välsignar dig;

(Senare gick jag på nytt till Herren.)

ja! du kom tillbaka till Mig; Jag skall utforma ditt anförande i kväll; Jag är Han som skall klargöra många saker; upprepa dessa ord efter Mig:

“Jesus, rör vid mitt hjärta,
Du är min Glädje,
tala till mig, led mig,
och ödmjuka mig,
amen"

gläd Mig och prisa Mig hela tiden; Jag älskar dig och just därför skall Jag låta Mitt Kors vila på dig; Jag Är Han Som bar Det ända till slutet; hedra Mig och ära Mig genom att bära Mitt Kors emellanåt för att ge Mig vila, kom;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message