DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Frukta inte lilla budbärare

2 mars 1991

(Church of Holy Ghost - Balham, London)

(Precis innan jag gav mig av till mitt första stora möte i kyrkan.)

- Herre?

Jag är; tjäna Mig nu Min älskade; Jag skall vara med dig; segerrik skall Jag vara; frukta inte lilla budbärare, förkunna Mitt Ord i Min Församling; Jag är Han som säger till Mina själar: ”kom och ät av denna Himmelska Föda”, låt er inre öken blomstra; – Jag skall återföra de förvisade till deras Hus: Mitt Heliga Hjärta;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message