DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Rikedom är att vara omvänd

26 februari 1991

(Idag funderade jag, tänk om jag kunde få ett budskap från aposteln Paulus eller Petrus, jag ville tränga in i olika mysterier, och jag bad Herren om Hans svar.)

Herre?

Jag Är;

lyssna, blomma, idag är Jag angelägen om din frälsning; varför söka blicka in i Mina mysterier som Jag inte är villig att ge dig? helighet är vad Jag önskar av dig; ånger är vad Jag söker hos dig; dotter, förstå vilka Mina Intressen är, förstå vad Min omsorg gäller; till och med när Lasarus hade lämnat jorden under fyra dagar och gått in i Mina mysterier och sett och förstått dessa mysterier, bad Jag honom när han återvände att vara tyst och behålla dessa hemligheter för sig själv; Jag ville inte att han skulle ge Mina Rikedomar till själar som inte skulle förstå dem; rikedom är att vara omvänd; rikedom är att erkänna att du är en syndare och komma till Mig i ödmjukhet, i omvändelse, och leva ett heligt liv genom att följa Mina Bud; rikedom är inte att försöka dechiffrera Mina mysterier, och om du försöker, kommer detta bara att leda dig in i en labyrint som inte leder någon vart; så kom till Mig som ett barn och tillåt Min Hand att odla och berika dig i den sortens Kunskap; låt Mig vara din rikedom, låt din Kunskap komma genom Mitt Ord; låt dina intressen vara Mina Intressen:

din fullkomlighet;

Jag älskar dig, kom; var inte otålig i bönen; Kärleken är nära dig;

Vi, oss, Herre?

blomma, ja!

28 februari 1991

Herre, Du har varit
vår Tillflykt från släkte till släkte.1

Herre?

Jag Är; stöd dig mot Mig, älskade; vila i Mig, uppfyll dig med Mig; Jag är Allt du behöver; – kom, vi skall be Rosenkransen;


1 Ps. 90:1.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message