DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Du är ett mycket ofullkomligt redskap

25 februari 1991

Kärleken söker ett gensvar av Kärlek;

(Plötsligt kom jag att tänka på stavfelen och de grammatiska felen här och var i texten, och vad Han hade sagt om det till en annan mystiker som nu är död, när hon hade samma problem.)

ja, du får Mig att inskränka Mig till din grammatiska nivå och till ditt begränsade ordförråd för att nå dig; o ja! du är ett mycket ofullkomligt redskap,

(Jesus log.)

men Jag kan använda dig också i din ofullkomlighet, lilla vän; din Jesus har välsignat dig om och om igen, och en dag, Vassula, en dag skall Jag visa Mig för dig i Mitt Ljus och uppta dig i Mitt Ljus ... men nu skall Jag och du fortsätta så här;

Lovad vare Herren!

(Satan sade “Äntligen”, eftersom det hade tagit mig en viss tid att skriva dessa lovprisande ord. Omedelbart hördes Jesu Röst tala till honom: "Tystnad!" Satan ville få mig att tro att det var Jesus som sade “äntligen” till mig.)

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message