DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall uppenbara Guds Heliga Ansikte för er

24 februari 1991

(Före min resa till England, Skottland och Irland.)

Min Vassula, använd detta avsnitt som en inledning för dessa länder;

(Jesus visade mig Joh. 10:14-16.)

säg dem att det är Jag, Herren, som sänder dig till dem; de får som tillhör Mig kommer att lyssna till Min Röst; Jag kommer till dem för att leda många på en för dem okänd Stig tillbaka till Sanningen; Jag kommer med en flammande Eld av Kärlek för att leda er, Mina älskade, tillbaka Hem; Mitt Heliga Hjärta är er viloplats; för dig, skapelse ... o vad skulle Jag inte göra! Jag är er Helige, men er tidsålder har korsfäst Mig på nytt; Jag är Han som älskar er mest, men som tar emot obarmhärtiga piskrapp av denna tidsålders likgiltighet;

Jag är världens Ljus, som kommer i denna mörka tidsålder för att ge er Livets Ljus; ta emot Min Frid, Mina små barn, Jag ger er Min Frid; Jag ger er Min Kärlek som gåva; kom till Mig som ni är, vänta inte på att bli helgon för att komma till Mig; kom till Mig som ni är, var inte rädda för Mig; Jag är den allra Ömmaste Fader; Jag kan vara din Helige Följeslagare; Jag och du, du och Jag, och Jag skall uppenbara Mitt Heliga Ansikte för dig; Jag skall uppenbara Guds Heliga Ansikte för dig; dina ögon skall se Kärleken ansikte mot ansikte, och när detta sker kommer rasande demoner att fly, och då kommer du att förstå, Min älskade, att från begynnelsen var du Min och Jag var din i all evighet; var ett med Mig; Kärleken står vid din dörr;

Jag, Jesus Kristus, välsignar er;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message