DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Var är offergåvorna du är skyldig Mig?
Jag kommer till er alla med Mitt Hjärta i Min Hand
Ögat är kroppens ljus

14 februari 1991

frid vare med dig;

blomma, älska Mig; helighet kommer inte på en dag; överlåt dig helt och hållet till Mig; tillbe Mig och älska Mig så skall Jag göra resten; sov inte; själ, dina synder är många, och det är också de sår du ger Mig; varje gång du syndar träffar det Mig, som ett slag, eller ett gissel, eller ett spikhål i Min Kropp; varför, Vassula? varför? Jag, som uppenbarade för dig Mitt Heliga Ansikte, har Jag visat dig Mitt Ansikte för att bli slagen? och har Jag visat dig Mitt Hjärtas Sår för att du skulle genomborra Det ännu mer? på jorden finns inte någon som är mer eländig än du! O vilken stackare! gå inte nu, sitt och lyssna till vad Jag har att säga; hade det inte varit för Min Oändliga Barmhärtighet skulle Faderns Rättvisa ha kommit över dig och du skulle omedelbart ha vissnat; har Jag lärt dig att synda? var är offergåvorna du är skyldig Mig? var är uppoffringarna du lovade Mig, själ? varför har du försummat Mig? Fastan är inne, Fastan skall på nytt göra Mitt Lidande levande för dig, men du är varken redo eller förberedd; Jag fyllde dig med Himmelsk föda för att du skulle växa i Mitt Ljus och bli ett ljusets kärl, Jag gjorde dig till Min, och med evig Kärlek har Jag lyft dig upp ur avgrunden för att bli Min brud i Min Närvaro och i Mina änglars närvaro för evigt, men du lät dina sömntyngda ögonlock ta bort din goda vilja; O Min Vassula! om du bara visste hur Jag, Herren, älskar dig! Jag törstar efter kärlek;

Jag vet, kära barn, att tiderna du lever i är onda, men har Jag inte lärt dig att urskilja det goda från det onda? och jorden på Mina Åkrar håller nu åter på att bli grov och hård; säg Mig, var det genom dina egna ansträngningar som du såg Ljuset? Nej, Jag bearbetade dig;1 och för att behålla dig i Mitt Ljus överöste Jag dig med nåd och åter nåd; Jag behandlade dig inte så som dina synder förtjänade, Jag behandlade dig som Jag aldrig någonsin tidigare behandlat en själ; Jag gav dig Kärlek för likgiltighet; Ömhet för ohelighet; Barmhärtighet för uselhet; ja, Jag visade Mitt Heliga Ansikte för synden; Jag behandlade dig som Jag behandlar Mitt Hjärtas juveler;2 Jag bad för dig till Fadern, Vassula, så att Han minns Mitt Offer och så skonar dig;

O Gud, jag ville inte såra Dig eller förarga Dig!

Jag är trogen i Min tillgivenhet, blomma; och Min Kärlek till dig är evig; lär av Mig; var ståndaktig; kom, Jag vill att du skall vara fullkomlig i Min Närvaro! Jag vill att din själ skall bli lik en vattenrik trädgård fylld med Min Dagg och utandas väldoft så att Min Själ gläder sig i dig;

Vassula, är du villig att göra Min Vilja?

Jag är villig att göra Din Vilja, men jag tycks bara göra motsatsen, Herre...

Jag skall hjälpa dig att fortsätta Mitt arbete; lämna allt i Mina Händer; O Mitt barn, du är utsatt för synd, men kom till Mig, låt fjällen falla från dina ögon och se vem som står framför dig ... Jag Är står framför dig! talar och erbjuder dig Sitt Hjärta i Sin Hand; vill du ha detta din Guds Hjärta? ta Det, Jag ger Det åt dig, själ; räck ut dina händer och ta emot Mitt Hjärta;

Jag är inte värdig Din Kärlek, Herre...

Jag vet, men ingen är värdig Min Kärlek, och det är så här Jag kommer till er alla idag; Jag kommer till er alla med Mitt Hjärta i Min Hand; säg inte: jag har syndat, och kan inte ta emot Det; Jag säger er: Min Stora Barmhärtighet har förlåtit er, så kom, kom och ta emot detta Hjärta som älskar er; har ni inte hört att Min fördragsamhet sträcker sig långt? Mitt Medlidande är stort; kom, visa inte bort Mig dag efter dag; från denna dag, dotter, vill Jag att du är trogen din övertygelse och uppriktig mot Mig;

koncentrera dig på Min Heliga Närvaro; Jag är aldrig frånvarande; det är du själv som grumlar ljuset i dina ögon när du lägger synder på hög och när din själ varje dag suger upp orenhet tills du blir blind; ögat är kroppens ljus, när ditt öga är friskt fylls också hela din kropp med ljus, men när det är fördärvat kommer också din kropp att vara i mörker,3 och i ditt mörker, med dina ögons ljus grumlat, kan du inte se Mig, men Jag, Jag är aldrig frånvarande; 

Vassula, idag har Jag talat klarspråk med dig, av Kärlek; eftersom du är mer benägen till uppror och synd än till det som är heligt, tillåter Jag Mig att tala öppet till dig i Min svartsjuka Kärlek; tro inte att Min svartsjuka Kärlek lätt kan åsidosättas; o nej, när Jag öppnar Min Mun är det för din frälsnings skull som Jag talar, inte för din fördömelse; tillåt Mig att tillrättavisa dig då och då, i Min Kärlek;


1 Gud menar att Han verkade i mig.
2 Juveler: fullkomliga själar.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message