DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ju mer människor skymfar dig och försöker tysta ner Min Röst, desto mer kommer Jag att höras

6 februari 1991

Min Herre,
skydda mig från alla dessa ondskefulla angrepp,
försvara mig, vem skulle annars göra det?
Satan får folk att intrigera mot Dina budskap och mot mig;
kommer Du att tillåta att jag förlorar greppet, min Gud?
Vi bygger upp med Din hjälp och de river ner;
hur skall jag gå vidare? Jag är ingen,
och om Du inte står vid min sida
kan jag bli ”massakrerad” inombords.

blomma, ta emot Min Frid; var inte bedrövad, Jag Är vid din sida;

och Jag känner, o, hur väl känner Jag inte allt som försiggår i människornas hjärtan ... ändå, inse att trots allt detta skall Jag, Herren, breda ut Mig; ja, Jag menar att Jag skall göra Min Röst hörd genom dessa Budskap mer och mer; och ju mer människor skymfar dig och försöker tysta ner Min Röst, desto mer kommer Jag att höras; dotter, ingen kommer att hindra Mig från att fortsätta; Jag, Herren Jesus, skall hjälpa dig, Min Vassula; kom Alltid ihåg detta;

(Jag grät.)

gråt inte... älskade, gråt inte... kom, lita på Mig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message