DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ett Ljus har lyst in i dig

5 februari 1991

Var är Du igen, min Herre?
Varför gömmer Du Dig?
eller är jag i mörkret igen
så att jag inte kan se Dig?
Håller du tillbaka Dina ynnestbevis?
Ändå vet jag att Du inte kan vara långt borta;
”Om mina steg har vikit av från den rätta vägen, 

eller om mitt hjärta har förletts av mina ögon,
eller mina händer fläckats av synd” 1
så förlåt mig.

Mitt barn, var välsignad! frid vare med dig;

rätta dig efter Mig, Vassula, och sluta upp med att lyssna till Frestaren; Jag säger dig: kom närmare Mig, kom närmare Mig, Mitt barn, Jag är Han som förser dig med sann Kunskap; O Vassula! ett Ljus har lyst in i dig, så hur kunde du tvivla? det är Jag, Herren, som räddade dig; – Jag har sagt genom Mina profeter att Jag skall ge Min Ande också till de minsta och de mest eländiga, men Mitt barn, detta är bara början på Mitt Löftes uppfyllelse;

Jag Är den Alltid Trofaste; O Mitt barn, jubla! jubla! för snart skall Jag utgjuta Min Ande över hela människosläktet; Jag skall låta kristallklart vatten2 flyta fram ur varje levande varelse; – Vassula, Jag gömde Mitt ansikte för dig för bara några dagar för att du skulle söka efter Mig; övergiven är du inte;

Jag var så rädd, Herre!

O nej, var inte förfärad, hur skulle Jag annars kunna uppväcka en angelägen ande i dig? angelägen så att du äntligen lyfter ditt huvud och söker Himmelen och ser efter Mig, den Helige? du kommer nedifrån och Jag Är från ovan; du bor på en plats där din ande inte kan tillfredsställa dig eftersom du är omgiven av allt som inte är Jag, och Jag står att finna där din ande och din själ borde sucka och längta efter att vara; Min Själs välsignade; innan du lärt dig att ständigt söka Mig och längta efter Mig, skall Jag fortsätta att sätta dig på prov då och då; det behagar Mig att genomdränka dig med Min Ande idag och inte igår, i morgon men kanske inte i övermorgon; förstår du?

Ja, Herre. Jag tror att jag äntligen förstår nu.

du som badat i Mitt Ljus, sök efter Himmelska ting och håll Mina Stadgar; utan Mig är du ensam och förmår ingenting, du skulle inte ens kunna bemästra dina tankar, därför säger Jag dig: låt inte dina ögon somna;

Jag menar inte att göra dig modfälld Vassula, men från Mina Läppar kommer Undervisning och Vishet; Jag vill låta dig vandra vid Min Sida och på dygdens väg; Jag vill berika din ande och utbreda Min Kunskap genom dig så att du kan förhärliga Mig; lyft blicken mot Himmelen och se på Mig, dotter, och när du på nytt ser Mitt Heliga Ansikte, kommer du åter att börja stråla och ditt hjärta kommer att slå av fröjd; förstår du? ditt hjärta kommer att bli smyckat av majestät och helighet när dina ögon väl har mött Min Storhet; stöd dig mot Mig, Jag har bara prövat dig, Mitt barn;

Jag välsignar dig; välsigna Mig, Älska Mig;


1 Job 31:7.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message