DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Säg Mig att ditt hopp står till Mig

4 februari 1991

dotter, ta emot Min Frid;

Förbarma dig över mig, Herre,
jag söker men tycks inte finna Dig,
Jag ropar och tycks inte höra Din Röst.
Jag vet inte vart jag går;
mina förföljare jagar efter mig,
om inte Din Styrka håller mig uppe
kommer jag helt säkert att slås sönder,
Om jag ändå hade duvans vingar, och kunde flyga till Dig!
Min Gud, jag älskar Dig!

frid, dotter! kom, Jag vill att du söker efter högre ting; Jag hjälper dig ständigt att uppnå en högre nivå av bön; Jag förblir alltid nära dig; var stark; Jag älskar dig lidelsefullt och Min Kärlek skall förbli; – käraste själ, var tålmodig, Jag skall avslöja allt när tiden är inne; ja, allt har sin tid; Min Ande har sänkt sig ner för att vila över dig, så låt ingenting oroa dig;

- denna världens furste1 har stor makt och den gavs honom för att Skriftens ord skulle uppfyllas; Jag har sagt dig detta för att du skall förstå ... tvivla aldrig på Min Närvaro;

Jag är med dig för att styra dina fötter in på fullkomlighetens väg, men, Min Vassula, ingen blir fullkomlig om han inte går genom Mitt Kors; lär dig att självförsakelse kommer att leda dig in på fullkomlighetens väg, Jag blir förhärligad och du blir renad; Jag vet hur motvilligt2 och med vilken svårighet din ande godtar denna särskilda väg som Jag har visat dig, men detta är ännu ett skäl till att Jag har utvalt dig; Jag ville ha ett enkelt och svagt redskap i Mina Händer, ett intet, för att låta de lärda och kloka komma på skam; Jag önskade en lärjunge utan någon Kunskap; Jag har utvalt dig, du har inte utvalt Mig; Jag är den Helige som kom för att slå upp Mitt Tält i dig; Jag har kommit över dig plötsligt som en mild bris, och som med vinden vet ingen varifrån den blåser;

stöd dig mot Mig nu, Jag skall leda dina steg, Jag skall aldrig någonsin överge dig; du lever under Mitt Ljus; du har ärvt Min Kärlek, själ; så:

Hopp, dotter, säg Mig att ditt hopp står till Mig;

Min Herre Jahve, mitt Hopp står till Dig.

Tro, dotter, säg Mig att du förtröstar helt och hållet på Mig, och Jag skall säga dig att din själ kommer få sin lön; tro på Mig och upphöj Mig genom att ge Mig din tro;

Min Herre Jahve,
jag tror och förtröstar
på Dig och Ditt Löfte.
Jag litar på Dig.

Kärlek, dotter, säg Mig att du älskar Mig av hela ditt hjärta, din själ och med allt ditt förstånd; visa Mig att din kärlek är ren, älskade, visa Mig att du älskar din nästa som dig själv;

Lär mig, min Herre Jahve
hur jag ska älska Dig
och att älska min nästa som mig själv.

Jag Är; elev?

Ja Herre?

tro på Mig, älska Mig och bli fullkomlig, du är inte ensam, inte ens i sömnen,3 Jag Är vid din sida; du skall veta att Himmelen gläder sig för Jag har räddat en själ genom dina smärtor;4 Jag har värmt ett hjärta med den kärlek du har till Mig; frukta inte, Vassula, Min dotter, ta emot Min Frid och ära Mig genom att förbli trofast mot Mig; avsky allt som inte är heligt, törsta efter allt som Jag är;

– Jag har odlat din jord för att den skall ge sin skörd och genom din uthållighet, (se inte detta som din förtjänst) har Jag bearbetat och berett dig; Jag har lyft din själ till Mig; Jag säger dig, Min Barmhärtighet är stor! o, om du bara visste och till fullo förstod vad Jag har givit dig ... Jag är som en mor för dig, Jag är Beskyddande som en mycket känslig mor som vakar över sitt barn, Jag Är; under de sista åren har Jag uppenbarat Mitt Ansikte för dig, eller hur?

Ja, det har Du, min Herre.

Jag, Ljuset, kom in i dig och gav dig Ljus i ditt mörker; är du lycklig för alla dessa år tillsammans med Mig?

Ja min Herre, lycklig som i Paradiset.

vänta så skall du få se hur lycklig du kommer att bli i Paradiset; Jag har bett till Fadern för dig att Han har överseende med din häpnadsväckande svaghet, Min Vassula, och att Han uppehåller din styrka genom att ge dig Sin Styrka; Jag har försäkrat dig att du kommer att förhärliga Mig i slutet; be Mitt barn, att freden kommer i denna värld; älska Mig, var välsignad;


1 Satan.
2 Av fruktan för att ha fel.
3 Andlig sömn.
4 Fysiska ryggsmärtor och inre lidande.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message