DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

I din fattigdom är Jag Konung
Jag har kommit för att undervisa dig och miljoner andra genom dessa Budskap

16 januari 1991

O Herre! Var är Du nu?
som törstig jord längtar jag efter Dig,
böj Dig ner och besök mig;
Oljan i min lampa tar slut;
kom som Du brukar och fyll på min lampa.

ta emot Min Frid;

på Mina Skuldror bär Jag dig; som en herde bär Sitt svaga lamm bär Jag dig, för Jag vet att du är svag, ömkansvärd och oförmögen att gå själv; Jag, Herren, utgjuter nåd efter nåd över dig, för din överlevnad; Jag har överseende med allt du gör som är bristfälligt, dotter; ha förtröstan; Jag har räddat dig från Döden för att du skall vandra vid Min sida, Jag har räddat dig, blomma, för att du skall vandra i Min Närvaro,

Men Jesus.

tala inte, sch ... lyssna på Mig 1 lyssna: ... hur många har Jag uppväckt på detta speciella sätt och undervisat steg för steg?

Inte många, min Herre.

lita då på Mig2 ... Jag skall leda dig till att infria varje löfte som kom över dina läppar då du vigde dig till Mig; lyssna ... vem har varit mera beslutsam än Jag och Min Moder för din frälsning?

Ingen.

nej, ingen;

trots ditt barnsliga oförstånd erbjöd Jag dig Mitt Heliga Hjärta till att bli din tillflyktsort; ja, Vassula, Jag har fattat dig vid handen och lett dig tvärs igenom öknen och visat dig Himmelen, och dina ögon såg tusentals myriader av änglar som omger Mig; dotter, Jag har gett dig många ynnestbevis och allt detta beror på Min Kärlek till dig, 3 lyssna till Mig4 ... Jag har kommit för att undervisa dig och miljoner andra genom dessa Budskap, Jag har inte kommit bara för din skull, men för att uppväcka land efter land genom dessa budskap så att de förhärligar Mig; och liksom Jag har fört dig in till Min Festsal, är det Min avsikt att leda själ efter själ in till Min Festsal;

stå inte förbryllad inför Min Skönhet ... Jag Är Fullkomlig ... lyssna till Mig ... låt inte din blick släppa Mig, prisa Mig, och om du tillåter Mig skall Jag fånga din blick; Jag skall hålla din blick fäst vid Min Fullkomlighet för att i dig uppväcka en längtan efter att själv bli fullkomlig; Jag vill att du skall bli vacker, välsignad och helig; så tillåt Mig att leda dig steg för steg in i Himmelen; det är sant att Jag har lyft upp dig för att bli ett enhetens tecken och för att gå ut och vittna, men förser Jag dig inte med allt som din själ behöver för ditt uppdrag?

du var obebodd, en ödemark; hör Mig, för att uppfylla Mitt syfte kom Jag då till din ödemark för att resa Mitt Tält i dig, få dig att blomstra och göra dig till Min Egendom och Min Boning; nu tillhör du Mig och du är Min Egen och Mitt Tempel; därför skyddar Jag dig som Min Ögonsten från Förtalaren, som utan uppehåll på olika sätt försöker inta och skövla ditt land och ödelägga dig; som en väktare vakar Jag över dig dag och natt; som en vaktpost skyddar Jag dig mot alla inkräktare; aha! nej, ingen skall få tillträde till Min Egendom;

O älskade, Min Själs välsignade, tillåt Mig att viska Mina Önskningar i dig så att de blir skrivna och lästa av en stor mängd själar, så att de genom dessa rader kan höra:

Min Röst,

Kärlekens Röst,

Jag har talat inte bara till dig, Jag talar till varje själ; så kom till Mig, du som är i nöd, Jag skall lyfta dig ut ur ditt elände och hålla dig intill Mitt Hjärta; kom till Mig du som är bedrövad så skall Jag låta strömmar flyta fram ur dig; o kom till Mig, du som är uttröttad, luta ditt huvud mot Mig; vila i Mig, själ; dina vedermödor och dina bekymmer skall Jag bära, ge dem till Mig, erbjud Mig dem så skall Jag lösa dig från dem, jubla! för i din intighet Är Jag Allt, i din fattigdom är Jag Konung, och genom din överlåtelse åt Mig kan Jag göra Min Vilja! Rättfärdighet och Rättvisa ser på dig, så svik Mig inte, själ, Frälsningen står vid din dörr;

– Vassula, låt Min Kärlek övertäcka dig; var uppmärksam och försumma Mig inte, kom ihåg, Jag är din Make; Jag, Herren, välsignar dig; bevara Mig i dina tankar; det behagar Mig så mycket; Jag älskar dig gränslöst; kom;


1 Jesus sade dessa ord mjukt och melodiskt, Han viskade. Jag kunde ha dött av Hans Ömhet.
2 Jesus viskade stilla igen.
3 Jag försökte avbryta.
4 Jesus viskade ömt igen.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message