DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ett högt pris behöver betalas för Fred

9 januari 1991

(Jag grät på grund av alla de falska anklagelser som ”...” har utsatt mig för, som gör så stor skada.)

blomma, detta är Mitt Kors också; men tillåt Mig att behandla dig som Jag önskar; din kärlek når Mig som rökelse; när ett plötsligt dödande gissel slår dig, Mitt barn, ge det då till Mig; Jag skall använda det väl; nationer1 står på randen till krig, förstår du?! lilla vän, ge Mig dina lidanden, för en vrede håller på att flamma upp ... ta emot Min Frid ... förtrösta på Mig, Min Vassula; kom ihåg, Jag skall trösta dig; du har också din ängel vid din sida som kan trösta dig och förbinda dina sår; men låt Mig nu lämna Mitt Kors på dig; fatta mod, dotter! Mitt Kors är tungt och tynger ner dig, men Jag vet att du kommer att vara villig att bära Det ända till slutet;

Jag, Herren, välsignar dig; Jag skall belöna dig i himmelen;

(Daniel, min ängel.)

din Jesus älskar dig; det är jag, Daniel; kom ihåg, Herren har låtit dig vila, men nu, skulle du inte vilja låta Honom vila också? Vassula, gör Honom då tillfreds, och tillåt Honom krossa dig med lidanden; ett högt pris behöver betalas för Fred, många liv står på spel; hur ofta krossar Herren dig med sådan tyngd?

Inte ofta.

nej, inte många gånger; så de få gånger Han gör det, ta emot dem och bli inte upprörd för det; Vassula, alla dessa uppoffringar är inte förgäves; de stärker dig också; bli kvar i Guds Kärlek;

ivrig är Han, att rena dig,
ivrig skall du vara, att ära Honom;
Daniel din ängel; d

(Jag log. På något sätt får min ängel mig alltid att le. Jag log åt dikten han har skrivit. Den är typisk för min ängel.)


1 Gulfkriget.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message