DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

O hur litet ni känner den Heliga Treenigheten!
Hängivenhetens fullkomliga frukt

8 januari 1991

(Vår Heliga Moders Budskap till bönegruppen, den 19 januari 1991.)

frid vare med er, mina älskade barn;

Jag inbjuder er alla idag att be för Enhet; för att bli enade måste ni älska, för att bli enade måste ni vara ödmjuka och lydiga; låt inte någon vilseleda er genom andra läror; förbli trogna så skall ni inte vackla; idag ger fälten varken lycka eller dygd i avkastning, eftersom ert släkte har övergivit Herren; resultatet av detta är synd; salig den som blivit skyddad mot denna synd; om ert släkte hade vandrat på Guds väg ni hade levat i fred;

O barn! Jag ropar till er; Mina rop går ut till alla länder; de döda1 kan varken höra eller prisa Herren, men ni, ni som är uppmärksamma på Mina rop, lovprisa Herren, ära Herren med er kärlek, med er tro och med ert hopp; himmelen tillhör dig, Mitt barn, så jag ber dig, du som har en mun, tala till Herren och välsigna Honom; du som har ögon, se på Hans Skönhet; ägna mer tid att begrunda Hans Sår, de Sår som tillfogades Honom för er frälsning; du som har öron, hör Våra enträgna böner; du som har ett hjärta, älska Herren, tillbe Honom, och erbjud Honom ditt hjärta;

nej, de döda2 kan varken tala eller se, de kan varken höra eller känna; älskade, Han som har skapat er böjer sig ner till er, med Sitt Hjärta i Sin Hand, och ger er Det; som en brudgum ger sin brud en ring för att besegla förbundet, på samma sätt ger den Helige Sitt Heliga Hjärta åt er som ett Tecken på Sin Kärlek, för att ingå äktenskap med er; som en brud är prydd med sina smycken, så skall Herren, konungarnas Konung, pryda er med Sina Smycken;3 sov inte, håll er vakna;

ni har blivit köpta och betalningen är given med Hans Dyrbara Blod, driv inte bort med första strömdrag; låt Hans Eld förtära er så att ni blir till en levande fackla i Hans Kyrka, låt Honom forma er till en levande fackla i Hans Kyrka; låt Honom forma er till en Avbild av Sig Själv så att ni blir trofasta och ståndaktiga, så skall Han använda er till att bli pelarna i Hans Nya Kyrka;

O barn! var inte rädda, för Gud har alltid gjort stora ting, lita på Honom; en stor skara änglar sänds till er för att sprida Himmelska frön överallt i världen och förkunna ett budskap om Frid och Kärlek i era stora prövningar; dessa frön skall välkomnas som regn på törstig jord; har ni inte märkt hur Gud har öppnat Himmelens Portar för att låta Sitt Himmelska Manna regna ner? ja, Nådens Helige Ande? den Allsmäktige har ömkat sig över er och sagt: ”låt Mitt folk få äta; låt dem äta av Himmelens Bröd”; Hans befallning gavs från ovan; och liksom på Mose tid gav Fadern Sitt folk manna att äta i öknen, mer än de kunde äta; och Jesus, Hans Son, förökade Han inte bröden och fiskarna? har inte folkskarorna fått äta så mycket som de ville? och idag, varför är somliga av er förvånade över att den Helige Ande stiger ned över er i full styrka för att mätta era länder med detta Himmelska Manna?

o hur litet ni känner den Heliga Treenigheten! ni skall inte bli lämnade betryckta och svältande, aldrig, inte heller skall ni bli övergivna för att irra omkring svältande i denna öken; er tidsålders djupa mörker skall inte vara för evigt, ni skall snart renas från era synder och Odjuret skall snart förlamas; han och hans anhang skall kräla i stoftet, för ett Ljus skall snart visa sig vid horisonten, detta skall vara det Stora Tecknet;

så om dina fötter fortfarande vacklar mellan gott och ont, be, så att de inte inleder dig frestelse; om ditt hjärta fortfarande vägrar att sjunga en Kärlekens Sång till Herren, be, så att den Onde inte kan bedra dig; om dina ögon undviker att se upp mot Himmelen för att söka himmelska ting, be, så att ditt rum i Himmelen skall ta emot dig en dag; om din själ fortfarande hör till världen, be, så att världens laster inte nästlar sig in i dig, för du skulle låta en Orm bo i dig; be med hjärtat; offra med glädje; låt din möda vara meningsfull så lovar Jag att din lampa inte skall slockna om natten;

törsta efter Gud!

Jag vakar över er alla och i denna stund böjer Jag Mig till er för att välsigna er alla;

(Senare)

Välsignad vare vår Herre,
som ständigt utför under av kärlek till oss.
Du hör våra enträgna böner och våra önskningar

när vi ropar till Dig om hjälp.
Välsignad vare vår Heliga Moder,
som upplåter en kyrka som födelsedagspresent till mig,
där vi4 kan mötas och be.
Du är vår beskyddare och vårt hopp.

blomma, var hos Mig; tio dagar återstår tills det är din födelsedag, den dag då Jag kallade dig och planterade dig, blomma; åh! se på Mig, det behagar Mig; Min egendom, Min egen, vad Jag, Herren, älskar dig! vad Jag gläder Mig i dig! andligen var du död, men nu har Jag uppväckt dig till att komma och leva i Min värld; känn dig lycklig! se vad Jag har gett dig! se på den skatt som Jag har gett dig; din meditation är värd mycket; denna dialog mellan oss är en skatt som många söker; men Jag kom med den till dig och gav dig den; Jag kom ner från Himmelen hela vägen till ditt rum för att ge den till dig som gåva; Min skatt är eftersökt av många, men få kan ta emot den; Vassula, Vassula, var förenad med Mig och längta samtidigt efter Mig, för detta är hängivenhetens fullkomliga frukt; vad Jag gläder Mig åt att plocka denna frukt! ge Mig din tid, ge Mig din hand, var Min skrivtavla;

har Jag inte helgat dig i Min Helighet? så ge Mig då i din tur dig själv, din vilja, din kraft; tillåt Mig att använda dig lilla vän; tillåt Min Kärlek att överskugga dig, Min duva;

älska Mig;


1 Andligt döda.
2 Andligt döda.
3 Hans Törnekrona, Hans Spikar och Hans Kors.
4 Bönegruppens möten varje månad.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message