DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag kan vara er Oas i er öken

6 januari 1991

(Trettondag Jul - Epifania)

(Idag när jag var i den Ortodoxa Kyrkan sa jag till Jesus: ”Jag önskar jag hade haft sångröst så att jag hade kunnat sjunga för Dig i kyrkokören.”– Jesus svarade: ”sjung för Mig med ditt hjärta; Jag gläder Mig mycket mer över att höra ditt hjärta sjunga för Mig;”)

(Senare vandrade mina blickar över alla ikoner och fresker på väggarna. Jag tänkte:”Se på hela denna stora Heliga Familj och att vi en dag ska vara en del av den. Änglar, helgon, vår Heliga Moder och den Heliga Treenigheten. Vilken underbar Helig Familj!” Och min själ längtade att få vara med dem redan, att tillhöra familjen och vara i ständig tillbedjan inför den Heliga Treenigheten.)

O Gud!
låt mig få tillhöra denna Himmelska Familj!

Så be för mig, Heliga Änglar,
be för mig att jag får vara med er i himlen en dag
och tillsammans med er och helgonen
vara i ständig tillbedjan inför Den Helige.
Be för mig, ni helgon av den Högste,
så att jag lär mig att älska Gud fullkomligt.

O ljuva Heliga Moder,
be för mig och lär mig
att underordna mig Fadern och vara lydig,
så att jag gör Hans Vilja.

O Heliga Treenighet,
den Högsta Kärlekens Källa,
Källsprång av Outsinlig Ömhet,
kom och lär mig att vara förtrolig med Dig,
förena mig med Din Kärleks Ande.
O, gör mig redo för denna Stund,
för natten är nästan över
och det sanna Ljuset kommer snart.

Helige Fader,
jag ber inte bara för mig själv,
utan också för hela mänskligheten;
Eftersom vi alla är Dina barn,
ber jag och bönfaller Dig att se på oss med Barmhärtighet.
Evige Fader, lär oss att älska varandra,
så att vi kan göra Din Heliga Vilja,
och med rätta kan kallas Dina barn.
Amen.

älskade barn, Jag Är den Jag Är, det är med fullt Medlidande och med stor Kraft som Min Godhet och Min Kärlek nu uppenbaras för er alla;

Jag avslöjar för er Mitt Heliga Ansikte utan förbehåll för att rena ett folk som inte kan skilja på höger och vänster, och som lever i djupt mörker och ondska; er Abba kallar på er utan uppehåll;

Jag är Kärlek; om ni bara ville lyssna till Mig idag ...

Herre Jesus Kristus,
Guds Älskade Son, Heliga Hjärta,
Välsignat vare Ditt Namn, Heliga Hjärta,
hjälp oss att bära våra kors i denna värld
och underordna oss Fadern
liksom Du underordnade dig Fadern
och var lydig intill slutet.
Amen.

Jag, Herren Jesus, välsignar er; Jag är Ordet och Ordet gavs åt er och bodde hos er, så helga er så att Ordet kan komma och bo i er;

O Sanningens Helige Ande
kom ner över oss och bli
vår Vägledare och Helige Följeslagare,
Kärlekens Helige Ande,
kom över oss och lär oss
att vara i Guds sanna Kärlek.
Påminn oss om den Sanna Kunskapen,
den kunskap som Fadern har gett oss
men som vi förlorat på grund av våra synder,
Fridens Helige Ande, ge oss Din Frid,
en Frid som världen inte kan ge;
gör var och en av oss till Ljusets kärl
och till “fridstiftare, så att när vi arbetar för Frid
vi kan så den säd
som bär frukt i helighet." 1
Amen.

älskade, Jag säger er allvarsamt att Jag, Sanningens Helige Ande, förser er med många och stora nådegåvor dag och natt, natt och dag, för att hjälpa er alla på fullkomlighetens väg; eftersom Jag är ert Liv, tillåt Mig att leda er och vara er Vägvisare i denna landsflykt som ni lever i; Jag kan vara er Oas i er öken; O så lite du känner Mig, skapelse!

du använder hela din livstid, skapelse, till att söka lycka i meningslösa ting, när Jag, Ständigt Närvarande, erbjuder dig: Kärlek, Glädje, Frid och Frihet som befriar dig från Ondskans fängelsehålor; Mina Nådegåvor är många, ändå är ni omedvetna om Min Närvaro och om hur många nådegåvor er ande kan få av Mig; Jag ber Mina trogna om böner, för själars frälsning; allt skall försvinna en dag, allt skall nötas ut som ett klädesplagg, men er själ förblir för alltid;

Skörden är mogen och snart skall Skördemannen komma och bärga Sin Skörd; var redo för Skördemannen;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message