DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ett Barn är fött på denna dag

25 december 1990

(Juldagen)

Jag skall förkunna Ditt Namn för mina bröder1
och prisa Dig i den stora församlingen2
vare sig de3 tycker om det eller inte.

dotter, trots att många av er inte känner vägen till Frid och Enhet, misströsta inte; hoppas på Mig. Jag skall komma och trösta er snart; och du, Mitt barn, dina enträgna böner4 har hörts av alla i Himmelen; Jag skall komma och ena er; Mitt Ord har utgått från Mig och Min Vilja skall ske; under tiden, ropa till ett land som du aldrig har känt och ge dem de föreskrifter som Jag har gett dig, och om någon ’vis man’ nu och då anklagar dig för att kalla Mig Fader, påminn honom om att idag är ett Barn fött, och Hans Namn är Underbar-i-Råd, Väldig-Gud, Evig-Fader, Fridsfurste; 5

be för dem som kallar sig Laglärda, be att de får en ödmjuk och fattig ande; be att alla jordens länder kommer till Mitt Ljus och att hämndlystnaden som tär i deras hjärtan slits bort så att Jag kan innesluta deras hjärtan i Min Frid; be att öst skipar fred med väst och norr med söder; be att denna omåttliga stolthet och högdragenhet som gripit vissa av Mina Herdar, ersätts av ödmjukhet; be att de förstår vad Jag menat med: ”Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare; och den som vill vara den förste bland er skall vara de andras slav; liksom Människosonen har kommit, inte för att bli tjänad utan för att tjäna och ge Sitt liv till lösen för många;” 6

efterlikna Mig, er Herre, så får ni leva ...

30 december 1990

Herre och Frälsare?

Jag är; gläd Mig och arbeta för Mig; be till Mig och kom ihåg Mig; kom;


1 De grekisk–ortodoxa.
3 De grekisk–ortodoxa.
4 Böner om enhet.
6 Matt. 20:26-28

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message