DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jahve är med dig

23 december 1990

O Fader,
som törstig jord längtar jag efter Dig.
Låt mig nu få vila en stund i Din Famn och trösta mig.
Låt mig få känna mig omsluten av Ditt Tröstande Hjärta.
Jag behöver Din värme.

vila ditt huvud mot Mitt Hjärta, vila och känn dig tröstad ... din Abba har omsorg om dig; din Abba är glad att ha dig nära Sig; vila ditt huvud mot Mitt Hjärta, Mitt barn, och lyssna till Mitt Hjärtas Önskningar: Mitt Hjärta fortsätter att söka, längta och vädja om kärlek från resten av Mina barn; ...

(Några sekunders paus).

barn?1 vad skulle du vilja ge för att trösta din Abba?

O Herre, vad du än önskar. Min kärlek, min vilja, mitt hjärta och min själ.

och vad mer?

Mitt liv, som gottgörelse för att uppfylla Dina Önskningar.

stig då ner från Min Famn och gå och vittna i Mitt Namn; gå och berätta för jordens länder om Min Stora Kärlek; påminn dem om att Mitt Löfte är mycket nära att uppfyllas och att Min Återkomst är nära förestående; det Nya Jerusalem2 är nära; Jag skall förnya Min Kyrka och Mitt folk;

därför, Mitt barn, stig ner från Mina Knän och gå ut i världen för Min Skull ... och gör Min Kärlek känd för världen; låt världen förstå hur Jag älskar Mina barn; det var inte du som sökte Mig, det var Jag som fann dig och utvalde dig till att gå ut i världen före Min Stora Dag; det är Jag som formade dig, och fastän du höll dig på avstånd från Mig, utvalde Jag dig och uppenbarade Mitt Heliga Ansikte för dig; så när du har fullgjort det arbete som Jag gett dig att utföra, Mitt barn, skall Jag hämta dig till Mig, och då skall du få vila i Min Famn;

under tiden, medan du är i världen, skall Jag skydda dig från dina förtryckare; Jag vill att du å din sida oavlåtligt ser upp mot Himmelen och talar med Mig; ”Jahve är med dig”, ha alltid dessa ord inristade i dina tankar och på ditt hjärta, för Jag-Är-Med-Dig; låt nu ditt hjärta bevara allt som Jag har gett dig och kom ihåg: låt dina böner stiga upp till Mig som rökelse, för själarnas omvändelse och för Min Kyrkas förnyelse;


1 Plötsligt vände Fadern sitt Ansikte mot mig och såg på mig.
2 Kyrkan.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message