DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Fader, ta allt jag har

18 december 1990

(Jag känner inom mig att jag går in i en annan fas i mitt liv med Gud, som en studerande som flyttar upp en klass och vet att hårdare arbete väntar...)

Herre?

Jag är;
ta Min Hand och säg denna bön tillsammans med Mig:

“Fader, ta allt jag har; amen;"

ge allt till Fadern så skall du bli räddad; var inte rädd för Honom; överlämna dig själv åt Honom; Vassula, låt Mig andas i dig; ha förtröstan, för Jag är med dig;

läs Jesaja 55; Vassula, lägg till dessa rader till Mitt Budskap för bönemötet;

Jag kommer till er idag för att säga er hur fullkomlig Min glädje är; eftersom Jag är Den som ni söker och ni har kommit långt ifrån för att höra Mig, säger Jag er, Mina högt älskade: Jag, er Gud, ler mot er; bli kvar i Min Kärlek; be om Fred och var vittnen för Sanningen;

Jag, Gud, är med er och välsignar er;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message