DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Din Mor tar hand om dig, Mitt barn

4 december 1990

Herre,
Du är Allt och jag är ingenting.
Du är häpnadsväckande Stor,
så vad betyder mina lovprisningar för Dig, 
den Heligaste av heliga?
Ingen människa kan ära Dig tillräckligt,
ändå åkallar mitt hjärta oupphörligt Ditt Namn,
för Du har fäst mitt hjärta vid Dig.

din lovprisning och dina rop är inte förgäves; älska Mig och prisa Mig utan uppehåll, för så länge de kommer från ditt hjärta, är de välbehagliga för Mig;

Herre, Du har öppnat himmelens portar för mig,
och från de himmelska Förråden
har Du gett mig det Manna som Du sparat för min själ, 

Du gav mig det himmelska Brödet!

alla de ord Jag har talat till dig är Ande och Liv; väx till i Min Ande så att du blir ett fullkomligt vittne för Mitt Heliga Namn;

och nu ber Jag dig att inte ge efter för oro;1 se Min Vassula, Mitt Kors är tungt och, åh! Jag behöver vila då och då; Jag sade: ”vem är tillräckligt generös för att bära Mitt Kors åt Mig?” och du svarade: ”ta mig, rena mig och använd mig som Du vill;” Fridens och Kärlekens Kors, som skall förena er alla, anförtror Jag nu åt dig ... men elev! från all evighet hade Jag bestämt detta Kors åt dig; du tillhör Mig och därför måste du återspegla Min Gudomliga Bild; Jag är Han som förser din själ ur Mina Outtömliga Resurser; Jag skall inte överge dig, själ; Jag skall fylla dig som ett rökelsekar så att din kärlek når upp till himmelen som en väldoftande rökpelare;

därför, tröttna inte på att skriva, tröttna inte på att välsigna dina förföljare, tröttna inte på att erbjuda din rygg åt dem som slår dig; du kan vara sorgsen ända till döds, men Drottningen sköter dig alltid och ger dig glädje och liv på nytt; Drottningen förser dig med mod och förbinder dina sår med Sin Moderliga Kärlek och Tillgivenhet; din Mor tar hand om dig, Mitt barn, liksom Hon har tagit hand om Mig; i ditt elände och din bedrövelse skyndar Hon till dig och för dig in i Sin Kammare,2 denna Hennes Kammare där Hon blev havande med Mig;

så håll inte tillbaka dina tårar, för medan du låter dem rinna i denna landsflykt på grund av murarna som Mitt folk byggt åt alla håll i Mitt Hus, och så skapat splittring emellan sig, gråter också Jag Tårar av Blod som blandas med dina, och när Fadern ser dina tårar blandade med Mina, kommer Han inte vägra att uppfylla dina böner om att bannlysningen skall upphöra, för det är inte längre dina tårar utan Mina;

ropa, elev, så att hela jorden, till dess yttersta gräns, ångrar sig och återvänder till Mig i enhet under Mitt Heliga Namn; Vassula, bär Mitt Kors med kärlek och inte med invändingar; var glad;

6 december 1990

(Budskap till en själ som är helgad åt Gud.)

Mina läppar har yttrat:

kom; kom till Mig
så skall Jag vara din herde
Jag skall aldrig svika dig
aldrig någonsin glömma att föra dig på bete,
med Mig skall du aldrig hungra eller törsta;


1 Jag var ledsen p.g.a. fler förföljelser.
2 Hennes Hjärta.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message