DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall sjunga Min Kärleks Sång för dig

27 november 1990

käraste själ, frid vare med dig; är du glad att vara tillsammans med Mig?

Ja Herre, mycket. Lovad vare Herren.

dotter, när du strävar och arbetar för Mig använder Jag dina ansträngningar och din trötthet för att hela andra själar; ja, lär dig att allt du gör i en anda av uppoffring, det har Jag god användning för ... Jag är mänsklighetens Lärare;

bli kvar nära Mig så att Jag kan viska Mina intentioner i ditt öra; stanna kvar, Min älskade, nära din Gud; det är Han som älskar dig mest; håll dig nära Mig, Mitt barn, och låt Mig mätta dig med Mitt Bröd; kom nära Mig, Min dotter, hos Mig kommer du inte att finna någon brutalitet; Jag skall bara vaka över dig och vara din rådgivare; Jag skall sjunga Min Kärleks Sång för dig, en Sång som skall frälsa dig och hela människosläktet; lera är du, men gör det något? Jag har gett dig en odödlig själ; en själ som inom kort skall återvända till Mig; du saknar majestät och skönhet om du inte återspeglar Mitt Gudomliga Majestät och Min Skönhet genom din själs renhet, och detta, Mitt barn, detta kan komma till uttryck bara om du efterliknar Mig; att efterlikna Mig står i din makt;

så närma dig Mig, Mitt barn, och erbjud Mig din vilja så skall Jag inte dröja; Jag skall komma flygande till dig med kärleksband, för att binda dig till Mig och lära dig hur du skall prisa Mig och tillbe Mig dag och natt; Jag skall lära dig Mina änglars hymner; Jag skall visa dig Min Ära och Min Styrka; Jag skall lära dig hur du håller fast vid Livet; Jag skall lära dig hur du faller ner inför Mig och tillber Mig; så kom nära Mig och Jag skall vaka över din själ;

Men Herre, vad tycker Du om hos mig, en syndare?

din ringhet och din fattigdom... när världens kyla blir outhärdlig för dig, skynda då till Mitt Hjärtas Smältugn; Jag är din Tillflykt och Jag skall ge dig skydd; din himmelske Fader vet att du inte tillhör världen och ändå sänder Han dig in i världen, för att visa världen er Guds Hjärta, och att Jag Är den Jag Är, har sänt dig; kom nu och vila i Mig och låt Mig få vila i dig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message