DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag har gett dig Andesmorda Budskap

23 november 1990

frid vare med dig; dotter, önskar du göra framsteg?

Ja, Herre, det vill jag.

då, Mitt barn, skall Jag hjälpa dig att göra framsteg; detta är också Min önskan; somna inte, var vaken för de faror som omger dig; blomma, fastän Mina fiender sliter i dig och plockar av dina kronblad, skall Jag alltid återställa dem; även om de skulle lämna dig alldeles sönderbruten, så frukta inte, Jag skall låta Min Dagg falla från himlarna och återuppliva dig; vacker skall du vara och Jag skall göra dig vacker och bevara dig; du är Mitt sändebud och du har ingenting att frukta från människor; om de anklagar dig för att du kallar Mig Fader så är det därför att de inte har förstått att Kärlekens Ande, som du har tagit emot och som talar genom dig, ger dig frid och kärlek till att utropa: ”Abba!”; Min Ande är förenad med dig, Mitt barn; Jag har gett dig Andesmorda Budskap för att din tidsålder skall få liv på nytt; varje ord som Jag har gett er är Ande och Liv; de får som tillhör Mig känner igen Min Röst på långt håll; snart skall Jag sända ut Mitt Ljus vida omkring, från en horisont till den andra; ja, Jag skall låta lydnad lysa fram;

ta emot Min Frid, detta är Min Välsignelse; älska Mig så som Jag älskar dig och kom ihåg, Jag är din Konung, så ge din Konung den kärlek Han förtjänar! var välsignad; Jag Är;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message