DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Teologerna och filosoferna har ännu inte funnit nyckeln till Enheten

15 november 1990

”Om Herrens Kärlek vill jag alltid sjunga,
för alla tider göra Din Trofasthet känd;
Jag säger: Din nåd står fast för evigt,
i Himmelen befäster Du Din Trofasthet.”1

Men nu angriper mig en grekisk–ortodox teolog och förföljer Dina budskap. O Herre, visa dem att Du är min räddning och min tröst, och att endast genom Din stora Kärlek har Du räddat mig och andra.

Vassula av Mitt Heliga Hjärta,2 Min Helige Ande har varit din vägledare, så fäst dig inte vid det som denna teolog har kommit fram till; be att hon också får ta emot Anden och så förstå att mänskliga beräkningar och lärosatser gjort Min Kyrka till en förödande öken,

Herre, hon är chockerad över att ha läst i Dina budskap att Du är som en tiggare som tigger om vår kärlek.

har hon inte läst: ”saliga de tjänare som deras Herre finner vakande när Han kommer; sannerligen, Han skall fästa upp sina kläder och låta dem sätta sig till bords och själv passa upp dem”;3 Jag är känd inte bara som Allsmäktig, Majestätisk och en Rättvisans Gud utan som den mest Ömsinte Fader, och bara de som vidrörts av Min Ande kommer att kalla Mig: Abba;

Jag är en Gud full av medlidande och Min Barmhärtighet är Gränslös;

Herre, hon är djupt störd över denna förtrolighet jag har med Dig. Hon menar att det är sötsliskigt och sentimentalt!

hon har inte trängt in i Mina Sår för att förstå; hade hon trängt in i Mina Sår skulle hon ha förstått att dessa Sår tillfogades Mig av Kärlek till henne; det finns ingen större kärlek än när en människa ger sitt liv för sina vänner, och det är ni, ni alla är Mina vänner; Jag gav Mitt liv av kärlek; men dotter, detta är Korset som Jag har anförtrott åt dig; kom ihåg, Jag bär Det tillsammans med dig; för att ena er4 måste Rättvisan ingripa;

Min Vassula, Jag är med dig hela tiden ända till slutet; så var inte rädd och otröstlig; Jag visste hela tiden, Min ängel, att dessa människor skulle jaga dig; som jägare skulle var och en dra fram sitt vapen och förfölja dig, ty Jag sänder dig till ett folk som inte är ditt eget; ledarna i ditt land kommer att förfölja dig och göra dig modfälld och behandla dig som de vill, ty vad Jag har låtit dig bära i din hand är inte en människas undervisning utan Min; och eftersom Mitt Språk och Min Undervisning inte tränger in i dem, samtycker de inte och de kommer att behandla dig som en bedragare; Jag har redan sagt dig att världen kommer att fördöma dig, men även då de fördömer dig, förkunna för världen vad du lärt dig av Mig;

dotter, om världen inte kan förstå Mitt Språk, så är det därför att deras lära inte har sin grund i Sanningen, som är Kärlek; Jag har fört dig ut från Egypten till ett folk som inte är ditt eget, för att förena Min Kyrka, men ingen känner ännu hela vägen till enhet och ingen har ännu förstått början på Min Plan; de har ännu inte lagt märke till de stigar Jag förbereder dem att gå; teologerna och filosoferna har ännu inte funnit den nyckel till Enheten som Visheten har i förvar; Jag talar, men de tar inte emot vad Jag säger; bara Mina Egna tar emot vad Jag säger, Jag känner dem och de känner Mig; så, Min Vassula, utför ditt arbete innan den utsatta tiden är inne;

Jag har anförtrott Mitt Kors åt dig; bär Det med kärlek; snart kommer en tid av stor bedrövelse utan motstycke, men kort därefter skall en källa bryta fram från Mitt Hus för att bevattna denna öken; så fatta mod, dotter, bär denna korsbjälke över dina axlar med kärlek och ingenting skall vara förgäves; även om lera sköljs bort med de första regndropparna, så lever din själ för evigt;5 döden är uppslukad i seger;

Kärleken är nära dig och leder dig, ta dig alltså i akt för dessa filosofer och teologer, domen över dem kommer att bli desto hårdare! välsigna Mig och älska Mig så som Jag har lärt dig att älska Mig förtroligt, men glöm aldrig att Jag är Helig;


2 Jesus var angelägen att kalla mig så, eftersom namnet, det Heliga Hjärtat, inte används i den grekisk–ortodoxa kyrkan.
3 Luk 12:37.
4 Kyrkorna.
5 Med andra ord, ”Om du som bara är stoft och aska dör, så är dock din själ odödlig.”

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message