DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Judas

11 november 1990

Herre?

Jag är; vila i Mig; hela Himmelen är full av glädje, detta är vad ni kallar salighetens fullhet;

dotter, om själarna bara visste hur underbart det är att leva i Gud, så skulle ingen gå förlorad så lätt; såvida de inte valde att gå förlorade som Judas; han valde vägen till fördärvet, nog smälte Mitt Hjärta av sorg var gång Jag såg honom ta ännu ett steg bort ifrån Mig; nog bad Jag för honom; nog var Mina Ögon söndergråtna för honom; Jag hade öppnat så många vägar för honom, som alla ledde till Mig, men knappt hade han börjat följa en förrän han lämnade den, när han insåg att Jag hade lagt ut den åt honom, för till synden lade han uppror, och hopade smädelser i sitt hjärta mot Mig, sin Gud, när han insåg att Mitt Rike inte var ett jordiskt rike i jordisk ära; han tillslöt sitt hjärta och skar av våra band och fjärmade sig omedelbart från Mig; hans känsla för rätt och orätt blev förmörkad, och han lydde fursten över luftens rike;

idag frågar Jag de sjuka som Jag frågade den sjuke mannen vid dammen i Betesda: ”vill du bli frisk igen?”1 Jag kan hela dig ögonblickligen, och hela Himmelen kommer att glädja sig och fira! Min gåva är gratis, så kom till Mig som du är, Jag skall hela dig, själ, så att du kan få del i Mitt Rike och leva i Mig din Gud;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message