DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Du måste ha fullt förtroende för Mig

7 november 1990

Herre,
låt allt som har sin grund i Sanningen förbli,
och allt som har sin grund i Falskheten
utrotas och kastas i elden.
Herre, jag känner att Du är långt borta, ändå vet jag 
att Du inte är det,
har jag varit okänslig för Din Närvaro?

Mitt barn, gör ditt bästa så skall Jag göra resten; även om Jag verkar vara långt ifrån dig, frukta inte, Jag är inte långt borta; Jag, Herren håller ett vakande öga på dig; be, själ! be att Rättvisan mildras och inte kommer över era länder som ett åskväder; Vassula,1 Jag har bett för dig till Fadern och bett Honom att påskynda Sina Steg;2 läs Jer. 44: 7–9; tillåt Mig att använda din lilla hand;

Använd den, Herre, och använd hela mig som gottgörelse enligt Dina Heliga Intentioner.

Jag är glad,3 och Jag tycker om när du förlitar dig helt på Mig, för du talar till Mig din Gud, inte till en människa; du förlitar dig på Mig och du måste ha fullt förtroende för Mig; så när du kommer till Mig för att erbjuda Mig din vilja, se Mig rakt i Ansiktet; Jag gläder Mig åt att höra er överlåta er, och utan förbehåll förtrösta på Mig; Jag gläder Mig över att höra denna tillbedjan, för tillbedjan är det om ni erbjuder Mig hela er varelse, hjärta, själ och sinne;

Vassula, lilla själ, hur skulle Jag kunna motstå dina enträgna böner? att veta att de kommer från en så sårbar själ, en själ som Jag uppväckte så sent som igår! hur skulle Mitt Hjärta, lilla själ, kunna motstå dina rop? ös ur Mitt Hjärta, lilla själ, och håll fast vid Mig! och be för dina bröder, för dem som fortfarande ligger som döda kroppar under ett tjockt lager av stoft, be att Min Andedräkt sopar bort detta stoft och att Mitt Finger vidrör deras hjärta så att också de vänder sig till Mig, för de har övergivit Mig för sina nöjens skull för att inte säga mer;

var välsignad, Mitt barn; välsigna Mig;


1 Här ändrade Jesus tonfall.
2 För att sprida budskapen.
3 Jesus log.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message