DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Djävulen hatar dig

30 oktober 1990

Vassula, ynkliga lilla varelse, vet du hur många törntaggar du har plockat ut från Mitt Hjärta?

Nej, Herre.

tillräckligt för att ge Mig vila, tillräckligt för att ge Mig vila, Mitt barn; du skapades också för att ge Mig vila; Jag har skapat dig och trots att du är stoft och aska finner Jag djup vila i dig; ta emot Mig, ta Mitt Kors på dig, var tacksam mot Mig nu;

barn, se på Mina Läppar och lyssna noga på Mig: tro, tro på Mig och lita på Mig; Jag känner din obeskrivliga svaghet och vet att du inte kan lyfta ditt lillfinger utan Mig; det är därför Jag har utvalt dig; Jag har utvalt svaghet för att visa världen Min Styrka; Jag vet varför Jag har utvalt dig i ditt tillstånd; lita på Mig och hämta din styrka hos Mig;

Jag skall påminna dig om hur djävulen hatar dig, och idag kände du av hans klor; ja, om Jag hade låtit honom hållas skulle han ha slitit dig i stycken, men du är under Mitt Gudomliga beskydd; varenda minut siktar han in sig på dig och på alla Mina andra utvalda själar; Jag säger dig: på grund av din ringhet och din fattigdom, Min ynkliga lilla varelse, omintetgör du Satans mönster, du tar upp stygn efter stygn i hans broderier; han kallade dig för mask när han fick veta att du är Min utvalda; ja, var som en mask och ät upp och ödelägg hans planer; förstår du? Jag kan använda även maskar för Mina Verk ... ja, ät upp hans mönster som en mask; Jag har låtit dig känna hans hat; han hatar dig därför att Fadern själv älskar dig för att du älskar Mig; detta gör honom ursinnig bortom allt vad man kan föreställa sig;

salig den som inte tappar tron på Mig; behaga Min Själ och fyll Mig med glädje genom att förbli ingenting;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message