DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Genom din ringhet har Jag uppenbarat Min Storhet

24 oktober 1990

Mitt hjärta vill tjäna Din Storhet men jag behöver hjälp, för jag är svag och kan inte lyfta ett finger utan Dig.

sant, för om Jag inte stod vid din sida skulle du inte kunna stå alls; själ! omsluten i Mitt Ljus, vill du lyda Mina föreskrifter?

Jag är villig att lyda Dina föreskrifter.

kom då och dela Min mantel med Mig; låt Mig vara din Vägledare och Jag skall fortsätta att uppenbara Mitt Heliga Hjärtas hemligheter för dig; Jag skall fortsätta att avslöja Himmelens djup för dig; Jag skall inte svika dig, själ ... förbli fattig, behövande och ivrig att mätta dig med Min föda; ja, hungra efter Min Mat och längta efter den; var inte som de rika som varken hungrar eller söker Min Mat; sök Mitt Hjärtas Rikedomar; genom din ringhet har Jag uppenbarat Min Storhet, genom ditt elände har Jag visat Min Barmhärtighet, och genom din bräcklighet, Min Styrka; Jag har nu visat världen Mitt Hjärta, dess Brinnande Längtans flammande Låga; allt Jag önskar från dig nu är att ett svar av kärlek;

dotter? sannerligen säger Jag dig, du som önskar tjäna Mig, din Gud, varje gång du öppnar munnen för att vittna om Sanningen, skall Jag välsigna dig; varje gång du talar om Mig, skall Jag tända en eld i dig, be och begär så skall Jag ge mer än du har bett om; Jag skall alltid påminna dig om Mina Föreskrifter så att du kan upprepa Mina Ord; Jag skall inte överge dig, Jag är känd som Full-av-Trofasthet; så, Min Vassula, tillåt Mig att använda dig tills Jag kommer och hämtar dig;

du välsignade!1 Min kvarleva! blomma, kom till Mig med uppriktigt sinne och lita på Mig; vill du kyssa Mina Fötter? kom, ta din Mästares Hand och följ Mig;


1 En tanke kom för mig, nämligen vad Herren skall göra med mig efter det att Han har hämtat mig; det var inte någon klok tanke. Det var därför som Jesus förvånat utbrast: ”du välsignade!”

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message